„Jedná se o propojení města se zámkem, přičemž jedna část povede přes bývalou komunikaci do Netolic, kde se v tuto chvíli nachází louka. Dále povede přes potok a rybník,“ informoval netolický starosta Oldřich Petrášek se slovy, že na zmíněnou výstavbu se budou snažit získat peníze z Regionálního operačního programu.