Podle slov Jana Zámečníka z volarského odboru investic, správy majetku a životního prostředí by s realizací chtěli začít letos v červenci, v říjnu by měla být nová stezka pro cyklisty hotová.

„Přesně za týden končí výběrové řízení a následně otevře komise obálky s nabídkami,“ uvedl Jan Zámečník a upřesnil, že poslední nabídky mohou být doručeny úderem desáté hodiny dopoledne. Zastupitelé se pak sejdou na pracovní schůzce, aby se s obsahem jednotlivých nabídek, především s jejich cenou, seznámili. Položkový rozpočet počítá se cenou zhruba šestnáct milionů korun.