Chvíli na to už vedle silnice začal růst improvizovaný stanový tábor. Sedm desítek velitelů sborů dobrovolných hasičů tu od pátečního rána do sobotního odpoledne absolvuje námětové cvičení civilní obrany.

„Jedná se o pravidelnou odbornou přípravu velitelů jednotek sborů dobrovolných hasičů, tentokrát doplněnou o praktický nácvik prvků civilní obrany a ochrany obyvatelstva,“ informoval ředitel Územního odboru HZS Prachatice Milan Raba. Přestože se odborná příprava velitelů jako taková provádí každoročně, v takové podobě je to vůbec poprvé.

Ještě než budou moci velitelé večer zhodnotit výsledek dnešního pracovního dne, čeká je po dvouhodinových cyklech školení a praktický nácvik hned na čtyřech stanovištích. „Velitelé absolvují pravidelnou teoretickou odbornou přípravu, zdravovědu, školení v rámci civilní obrany a civilní ochrany obyvatel a pořadovou přípravu. Součástí je i praktická ukázka civilní obrany, proto je toto školení koncipováno jako polní cvičení. Z Českých Budějovic jsme přivezli kontejner humanitární pomoci včetně přístřešku a stanu. Další součástí humanitárního centra je umývárna z logistické základny v Hluboké nad Vltavou. Chybět by neměl ani nácvik evakuace obyvatel a nouzové přežití se vším všudy,“ uvedl ředitel Územního odboru HZS Milan Raba.

Pojem civilní obrana už toho dnes lidem příliš neřekne, přestože v minulosti to byla běžná naprosto věc. „Novodobá historie civilní ochrany začíná v roce 2001, kdy byla jako taková zahrnuta pod hasičský záchranný sbor a ministerstvo vnitra. Z toho důvodu nejen profesionální, ale také dobrovolní hasiči provádějí některé prvky civilní ochrany a do budoucna i provádět budou. Týká se to například povodní, záplav, větrných smrští a jiných přírodních katastrof, kdy hasiči pomáhali se záchranou osob z postižených oblastí, s odstraňováním škod a humanitární pomocí,“ vysvětluje Raba.

Připraveni na každou situaci musejí být tedy i dobrovolní hasiči. „Myslím si, že jsou jako vždy připraveni plnit jakékoli úkoly, které před ně byly postaveny. Samozřejmě, že civilní obrana je něco nového, co se v minulosti zase až tak nedělalo a neškolilo. Proto vítáme možnost rozšířit své znalosti a dovednosti,“ tvrdí starostka Okresního sdružení dobrovolných hasičů okresu Prachatice Helena Fidlerová. Akci, kterou po odborné a zčásti materiální stránce zastřešuje hasičský záchranný sbor, velí vedoucí odborné rady František Rokůsek starší z jednotky ve Volarech. „Snažíme se, aby veškerá odborná činnost byla směřována až do jednotlivých okrsků, protože zahrnují obce, které mají k sobě nejblíže. Tím se snažíme dostat do sborů přes velitele nejen odborné záležitosti, ale i činnost, která se týká spolkového života,“ uvedl František Rokůsek starší.

Dobrovolné hasiče z okresu Prachatice zastupuje na cvičení celkem jedenasedmdesát velitelů. „Všechny sbory zastoupeny nejsou, v okrese jich působí 110, ale stoprocentní účast nebývala ani v době, kdy školení bylo jednodenní a konalo se v učebnách. Se současnou účastí jsme více než spokojeni,“ uvedla starostka okresního sdružení sboru dobrovolných hasičů Helena Fiedlerová.

Přestože je cvičení hlavně o odbornosti, nikdo ze zúčastněných se nevyhnulo ani službě v kuchyni. „Jednotlivé čety se na určených pracovištích točily po dvou hodinách, aby každý prošel civilní obranou, zdravovědou, pořadovou a mimo jiné i službou v kuchyni. Každý se tak během cvičení bude podílet jak na zajištění stravy, tak sociálů a dalším chodu tábora,“ ubezpečil Raba.

Achylovou patou byla alespoň na začátku pro většinu hlavně pořadová cvičení. „ To je sice pravda, ale k řádu hasiče to patří. Bohužel v rámci minulé koncepce, kdy výuka probíhala v učebnách, nebyla možná pořadová průprava do cvičení zapojit a také přípravy, které se odehrávají přímo na sborech, často pořadovou přípravu opomíjejí. Proto jsme rádi, že polní podmínky nám umožnili pořadová cvičení zahrnout, protože každý hasič by měl mít řád a disciplínu,“ pousmála se Fiedlerová.

Na čerstvém vzduchu vyhládne, a tak není divu, že se hodně pozornosti upíralo na polní kuchyni. „Na všech hasičských akcích se dokážeme o hasiče i velitele postarat více než vzorně. Máme k dispozici polní kuchyni, která by normálně byla schopna zajistit stravu pro sto lidí. Jako první se vařil ke svačině čaj, ke kterému dostali hasiči chléb a salám. K obědu bude sekaná s bramborem, odpoledne ke svačině bude perník, jablko, káva a čaj a večer budou párky, klobásy a vepřové koleno s křenem,“ doplnila k jídelníčku Helena Fidlerová. Výtku, že si přípravu v polní kuchyni usnadňují směny využitím polotovarů ale odmítla. „V sobotu bude guláš a bramboračka, takže to nebude jen o polotovarech.“

Ačkoli je školení ve Zbytinách výjimečné svou formou, určitému množství hodin odborné přípravy se velitelé jednotek dobrovolných hasičů nevyhnou. „Velitelé, kteří mají odbornou přípravu a průvodní školení v rozsahu daném stupněm jednotky požární ochrany stanoveno od šestnácti do čtyřiceti hodin, se musejí cyklicky školit a zkušenosti předávat ve svých sborech. V rámci roku to pro velitele znamená až osmdesát hodin ročně, které musejí věnovat svému školení i v rámci sebevzdělávání a následném proškolení ostatních hasičů. Tady získá pouze základy,“ uvedla Fidlerová. „Velitelé jednotek mají zákonem a vyhláškou dánu povinnost následně školit členy svých jednotek,“ dodal Raba.

Jediné, s čím se náhodný kolemjdoucí nemohl při školení setkat, byl veřejnosti dobře známý požární útok. „Vůbec bych se o požárním útoku a požárním sportu nezmiňovala v souvislosti s hasičskou technikou. Jedná se vyloženě o vedlejší činnost, která je doplňkovou a hasiči by se jí měli věnovat pouze pro udržení fyzické kondice a průpravy. Hasiči by se měli věnovat především hlavní činnosti, a tou je požární ochrana a do budoucna více také civilní obrana a ochrana obyvatelstva,“ tvrdí Helena Fiedlerová.

Při volných chvílích se diskutovalo nejen o nových vědomostech, ale i o tom, kde dobrovolné hasiče nejvíc tlačí bota. „Není to ani tak v odborném vzdělání, ale spíše v podmínkách pro činnost sborů dobrovolných hasičů. Ty by mohly a měly být lepší, pokud jde o vybavení jednotek. To ale my dole nezměníme,“ posteskl si František Rokůsek.

„Za sebe pociťuji jako trochu negativní stav, i když je to naštěstí v menšině, že v některých obcích rozlišují mezi výjezdovou jednotkou a sborem dobrovolných hasičů. Ze zákona jsou to sice dvě odlišné záležitosti, ale starosta obce nebo města, který nebude naplňovat výjezdovou jednotku ze členů sboru, si zřejmě neuvědomuje případné následky. Dnes může být ve výjezdové jednotce pár nadšených kluků, ale ti odrostou a budou mít jiné zájmy. Proto je důležité, aby se osádka výjezdové jednotky rekrutovala ze sboru, jinak to fungovat nebude,“ upozornila na určité riziko Helena Fiedlerová.

Miroslav Fuchs