Oproti zvyklostem posledních let v obráceném pořadí plynul závěrečný večer 40. ročníku přehlídky amatérských divadelních souborů Štít města Prachatice.

Odlehčenou atmosféru před vlastním udílením cen nabídl publiku Spolek přátel krásného umění se svým autorským dílem Poteický podvečer. Po něm si jako první odnesl z jeviště cenu diváka Štítek prachatický soubor Rarášek za pohádku O princezně Ance.

Poté už zástupci odborné poroty předávali keramické sošky Vladimíry Zborníkové za individuální i kolektivní výkony na letošní přehlídce. Tady je stručné shrnutí udělených cen 40. ročníku přehlídky Štít města Prachatice:

Zvláštní cena poroty:
Divadelní ochotnický soubor Suchdolské divadlo – Františku, Lence a Anně Cvrčkovým za dramaturgii hudby a její provedení v inscenaci Aristofanova Ženského sněmu
Cena za výtvarné ztvárnění inscenace:
Rádobydivadlo Klapý – Miroslav Král a Olga Psotová za kostýmy a jejich realizaci k inscenaci hry Petera Shaffera Amadeus
Cena mladého talentu:
Rádobydivadlo Klapý – Petra Maťáková-Znamenáčková za herecký výkon v roli Constance Mozartové-Weberové v inscenaci Amadeus
Cena za mužský herecký výkon:
Rádobydivadlo Klapý – Vít Šťastný za herecký výkon v roli Wolfganga Amadea Mozarta v inscenaci Amadeus
Cena za ženský herecký výkon:
Divadelní spolek Kroměříž – Jana Štěpánová, Hana Fialová, Romana Blažková, Marcela Kořínková, Kateřina Skřenková, Lucie Kořínková, Kateřina Zonová a Kateřina Nakládalová za jejich herecké výkony v inscenaci hry Mikve
Cena režii:
Divadelní spolek Kroměříž – Miroslava Kolářová za režii inscenace hry Mikve
Štít města Prachatice:
Divadelní spolek Kroměříž – za inscenaci hry Hadar Galronové Mikve

Udělit své ceny se letos výjimečně rozhodl také spolupořádající domácí soubor Šumavský ochotnický spolek. A nutno podotknout, že tím zejména oceněné zaskočil. Byť se to zdálo málo pravděpodobné, podařilo se totiž celý záměr udržet v tajnosti do pooslední chvíle.

Cena Vladimíry Šípové (Vladimíra Šípová byla dlouholetou členkou prachatického ochotnického souboru, spoluzakladatelkou Šumavského ochotnického spolku a také organizátorkou divadelní přehlídky Štít) – ŠOS se rozhodl udělit tuto cenu za mimořádný přínos pro obnovení, zachování a rozvoj tradice pořádání divadelní přehlídky Štít města Prachatice a prosazení myšlenky rozšíření přehlídky o doprovodnou přehlídku Štítek s důrazem na budování vztahu dětského diváka k divadlu jako nedílné součásti kulturní vzdělanosti člověka Aleně Vandlíčkové a Jaroslavě Vlčkové.

Cena Antonína Bašty (Antonín Bašta byl dlouholetým členem odborné poroty Štítu, divadelním režisérem a spolupracoval také s prachatickým ochotnickým spolkem) – ŠOS se rozhodl udělit při jubilejním 40. ročníku divadelní přehlídky Štít města Prachatice tuto zvláštní cenu za projevenou vstřícnost, racionální přístup, mimořádnou trpělivost, sebereflexi, výdrž a nervovou odolnost Stanislavě Kočvarové, Jiřímu Pokornému a Jaromíru Hruškovi.

Cena herců – Mimořádnou cenu se rozhodl Šumavský ochotnický spolek jménem všech souborů, které zde za celých čtyřicet ročníků divadelní přehlídky Štít města Prachatice vystoupily udělit jako vyjádření díků herců za přízeň publika a potlesk, kterým jejich snažení oceňuje za všechny diváky tomu, jehož místo v hledišti určil los.