Chcete vědět, co v této mimořádné situaci pro nás pro všechny dělají jihočeští profesionální hasiči?

Služba na hranicích – první úkol, do kterého byli hasiči HZS Jihočeského kraje již 9. března zapojeni. Ve spolupráci s Policií ČR a Celní správou měřili tělesnou teplotu lidem překračujícím státní hranici při návratu do České republiky. Činnost byla následně pro hasiče ukončena, hasiči byli vystřídáni Armádou ČR. Na hraničních přechodech však bylo ponecháno hasičské zázemí (stany, kontejnery, teplomety apod.), hasiči stále zajišťují toto zázemí, technickou podporu, odvoz použitého materiálu či odvoz celých kontejnerů. Jedná se o přechody: Strážný, Dolní Dvořiště, České Velenice a Nová Bystřice.

Repatriace – dalším úkolem byl svoz českých občanů ze zahraničí do České republiky. Autobus s řidiči HZS Jihočeského kraje absolvoval celkem 4 cesty (dvakrát Frankfurt nad Mohanem, Berlín, St. Anton am Arlberg).

V návaznosti na mezinárodní repatriaci byli jihočeští hasiči zapojeni i do repatriace vnitrostátní, a to na základě dohody s Policií ČR podle možností a potřeb obou sborů.

Distribuce ochranných prostředků – HZS Jihočeského kraje sváží ochranné prostředky z centrálního skladu na letišti v Plané a průběžně zajišťuje jejich výdej na centrálních stanicích všech územních odborů (kromě Českých Budějovic). Jedná se o ochranné prostředky pro zdravotníky, praktické lékaře, sociální zařízení.

Podle požadavků pak hasiči rozváží ochranné prostředky pro potřeby obcí s rozšířenou působností.

Pro 45 jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí byly distribuovány ochranné prostředky, které dobrovolní hasiči použijí při zásahu (masky, filtry, ochranné obleky).

Hasiči rozváží ochranné prostředky pořízené jak centrálními nákupy, tak z vlastních zásob, tak např. se zásob SSHR.

Ochranné prostředky nebo materiál (např. lehátka, ventilátory či tlakové láhve) poskytujeme také pro tzv. prvky kritické infrastruktury.

Distribuce dezinfekce – další trvalou činností je pak distribuce dezinfekce opět pro potřeby obcí s rozšířenou působností.

Dezinfekci jihočeští hasiči dováží dále pro potřeby jednotek sboru dobrovolných hasičů, které ve svých obcích zajišťují rozvoz jídel a nákupy seniorům.

Stavba odběrových míst u nemocnic, tzv. drive-in – ve spolupráci se Záchranným útvarem HZS ČR profesionální hasiči vystavěli všechna odběrová místa u jihočeských nemocnic. Zajistili poskytnutí kontejnerů, výstavbu stanů, průběžné technické zabezpečení a následný odvoz kontejnerů na konci akce.

Stavba odběrového místa zdravotnického zařízení Ministerstva vnitra (ZZ MV) – v Českých Budějovicích hasiči poskytli a postavili stan sloužící jako odběrové místo pro ZZ MV včetně kompletního servisu pravidelné desinfekce a odvozu odebraných testů.

Stavba izolačních a karanténních stanů pro osoby bez přístřeší – na základě požadavků měst Tábor a České Budějovice hasiči využili vlastních zásob a postavili v těchto městech stany, které pomáhají řešit problematiku bezdomovců.

Dezinfekce objektů, techniky, osob

Plošná dezinfekce - jihočeští profesionální hasiči nakoupili potřebné vybavení a sestavili vlastní dezinfekční odřad. Plošnou dezinfekci hasiči provedli již ve třech objektech v Jihočeském kraji a jsou připraveni na další, ať už preventivní či represivní dezinfekci.

Dezinfekce techniky, osob – hasiči desinfikují na žádost Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby nebo Celní správy jejich služební techniku, uzavřené prostory (např. cely) či osoby (např. policisty po jejich repatriačních jízdách).

Mezi další činnosti, které nejsou vidět na první pohled, ale jsou neméně důležité, například dále patří:

Extrémně náročná je práce hasičů na Operačním a informačním středisku HZS Jihočeského kraje (OPIS). OPIS nepřetržitě zajišťuje plynulou distribuci zpráv mezi ústředním krizovým štábem, krizovým štábem našeho kraje, krizovými štáby obcí s rozšířenou působností (ORP) a dalšími orgány krizového řízení. Zajišťuje svolávání krizových štábů kraje a ORP. A v neposlední řadě - zvláště v prvních týdnech - byla linka 112 velmi zaměstnaná dotazy ke koranaviru a byla zapojena do informační sítě COVID.

HZS Jihočeského kraje poskytuje v budově krajského ředitelství prostory a servis pro každodenní zasedání krizového štábu obce s rozšířenou působností České Budějovice.

HZS Jihočeského kraje sestavil vlastní evakuační odřad pro případnou evakuaci kteréhokoli sociálního zařízení zaměřeného ať už na seniory, osoby s různými typy postižení či osoby se sníženou pohyblivostí.

HZS Jihočeského kraje ve stálé pracovní skupině krizového štábu kraje zpracovává veškeré metodiky týkající se dekontaminace, používání ochranných prostředků, konzultuje nařízení hejtmanky kraje. Obdobně postupuje i ve prospěch jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí, nejsou výjimkou také konzultace pro Armádu ČR, Celní správu nebo vězeňskou službu aj.

A kromě všech těchto činností samozřejmě stále hasíme požáry, likvidujeme dopravní nehody, zasahujeme u technických zásahů. Stále jsme tu pro Vás!

Vendula Matějů, mluvčí HZS JČK