Vedení města dále de facto říká, že město kulturní dům vlastně ani nepotřebuje. S čím je možno souhlasit, je vysoká energetická náročnost. Prostě je drahé vytápění. A teď čísla. Není pravda, že město neví, kolik by stála demolice. Zastupitelé dostali do rukou odborný posudek, ve kterém jsou uvedeny i předpokládané náklady na demolici ve výši 1,85 milionu korun.


V době nedávno minulé přišlo vedení města s projektem Multifunkčního kulturního centra ve výši 66 milionů. Reálně to bylo absolutně mimo realitu. Výsledek. Město zaplatilo za projekt, který byl, je a bude k ničemu, více jak 700 tisíc korun. Z mého pohledu se jednalo o „dárek" projektové firmě. Poslednímu nájemci muselo město na základě výhodné smlouvy vyplatit téměř milion.


A teď budeme bourat. Pokládám si otázku jako vedení města, zda vůbec potřebujeme kulturák. Když se ohlédnu do okolních malých obcí a měst, kde to funguje, lidé se schází, pořádají se akce, konají se bály a plesy, moje odpověď musí být jiná. Ano, potřebujeme. Lidé se mají scházet a bavit se. Odbočím. Docela jsem byl překvapen, když jsem zjistil, že město požádalo o grant na pořádání kulturních akcí v kavárně Harlequin. Že by nové centrum kultury v Netolicích? Zpátky.


Ano, bez zateplení prostě provoz kulturáku bude prodělečný. A já se ptám: Proč město nepodávalo žádosti o dotace? Proč se město nezapojilo do projektu „Zelená úsporám" – pro veřejné budovy? Proč se chce vzdát možnosti se zapojit? – vždyť vláda deklarovala, že toto bude v několika následujících letech priorita – v souvislosti s prodejem emisních povolenek.


Proč se bojí názoru občanů? Referendum být nemusí, ale je velký problém připravit anketu a chtít znát názor lidí v tak důležité věci. Musíme si uvědomit, že pokud zbouráme, tak už nic nepostavíme. Město je jednoznačně z hlediska financí „na huntě". Peníze v rozpočtu nejsou a brát si na toto úvěr by mohl udělat, s prominutím, úplný pitomec. Na bourání žádná možnost dotace není, na zateplení ano. Vždy jsem slyšel, že vlastně žádný problém není, že vše funguje. Dále chci upozornit, že o parametrech pronájmu kulturáku vždy rozhodovala na základě zákona o obcích rada. Je to a bylo to v její kompetenci. Viníci.


Politicky stále stejná koalice, stejný starosta a několik let velmi alibistický tajemník. On ten chaos nevládne jenom okolo kulturáku, ale vlastně ve všem. Nezávidím vedení města. Oni ale pouze sklízí, co zaseli. Bohužel my Netoličáci také. Zajímavé je, že město chce projekt na demolici, ale zároveň nemá a nechce projekt na zateplení.


Alespoň já o žádném nevím. Já bych neboural, ale snažil se zateplit. A dále se ptám: Kde je vlastně centrum kultury v Netolicích? V ZUŠce, kde starosta sliboval jako prioritu a samozřejmost pro rok 2011 novou fasádu, nebo v hasičárně, kde existuje také projekt na přístavbu, a nebo v té kavárně, kam se vejde pár lidí? Tam budou moci spolky pořádat zábavy a plesy?


Co je vlastně priorita. Nevíme. Co je vlastně priorita vedení města? Bohužel můj názor je ten, že oni vlastně vůbec sami nevědí a starosta děkuje za každé nové ráno ve funkci a to myslím znovu bohužel bez jakékoliv ironie.
O čem je řeč? Netoličtí zastupitelé nedávno rozhodli, že chtějí znát náklady na demolici kulturního domu. Od loňska totiž nemůže sehnat nového nájemníka. O demolici ale ještě nerozhodli.

VLADIMÍR PEŠEK, Netolice