Na něm zastupitelé řešili zavedení pravidel, které zabrání vydávání politických či jinak osobních a stranických prezentací.


Zastupitelé dostali návrh na pravidla vydávání článků. Jejich verze ale zatím není konečná. „Všichni mají možnost vyjádřit své připomínky k podobě pravidel. V písemné podobě tak mohou učinit do konce února,“ informoval starosta Oldřich Petrášek.


Na jednání zastupitelstva se ale také objevily názory, že pokud by měl být zpravodaj využívaný jen jednou stranou, jak někteří ze zastupitelů tvrdí, raději by mělo dojít k jeho zrušení. Jinou možností by popřípadě mohlo být i vytištění oboustranně psaných listů, kde by byly uvedeny jen kulturní či jiné akce neziskových organizací.