Venkovní sportoviště obce je využíváno jak žáky nedaleké základní školy, tak i sportovním klubem SK Čkyně, který se zaměřuje zejména na výchovu a činnost mládeže. Sportovní areál je využíván i širokou veřejností k dalším sportovním a kulturním účelům, jako například k oslavě dne dětí, hasičským závodům nebo sportovním dnům. Pozemek je zařazen do integrovaného záchranného systému jako heliport.

Obec nadále plánuje svoje prostředky investovat do údržby areálu a ve smlouvě se zavázala, že převedený pozemek zůstane v jejím vlastnictví minimálně dalších 10 let a bude po tuto dobu i nadále sloužit dosavadním účelům.  Smlouvu včetně sjednaných omezujících podmínek převodu podpořilo ministerstvo financí.