Podle mluvčí České pojišťovny Ivany Buriánkové patří terorismus k rizikům vyloučeným z pojistných podmínek. „Události spojené s teroristickými útoky bývají v obecných výlukách z pojištění. V rámci cestovního pojištění však pojišťovna uhradí léčebné výlohy i v případě pojistné události vzniklé v důsledku teroristických aktů, ovšem za podmínky, že se na nich pojištěný žádným způsobem nepodílel,“ podotkla mluvčí České pojišťovny a dodala: „Vzhledem k tomu, že je toto riziko kryto v rámci cestovního pojištění a nejedná se o žádné speciální připojištění, nedá se říci, zda a případně o kolik kvůli současné situaci vzrostl o takové pojištění zájem.“

Při cestách do zahraničí mohou být klidnější také klienti pojišťovny Kooperativa. Jak potvrdil její mluvčí Milan Káňa, na možnost teroristických akcí je částečně pamatováno. „Ano, u cestovního pojištění, konkrétně pojištění léčebných výloh, hradíme i škody vzniklé v důsledku terorismu. Z důvodu obav z cestování je taktéž možno uplatnit storno zájezdu,“ uvedl.

Události posledního roku nejen v Evropě nutí také obyvatele České republiky zamyslet se nad možností pojistit se na teroristické útoky. Minimálně pro případ pobytu v zahraničí v době dovolených řeší, zda je to vůbec možné. „Lidé se samozřejmě ptají, jestli pojištění obsahuje i riziko terorismu. Ale protože většina pojišťoven toto riziko nepojistí, sledujeme, že v letošním roce rizikové destinace spíše vynechávají. Častěji cestují po střední Evropě nebo přímo po ČR. Stále oblíbenější je také Slovensko, zejména pro minimální jazykovou bariéru a komfortní dojezdovou vzdálenost. U Jihočechů pak také Rakousko a Itálie,“ doplnil tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.

Na zvýšené riziko spojené s možnými teroristickými útoky reagovala před nedávnem Česká podnikatelská pojišťovna. Ta řeší možné následky při teroristických útocích jak v rámci cestovního pojištění, tak v případě životního pojištění. Uvedla to mluvčí ČPP Renata Čapková. „Pojištění léčebných výloh v zahraničí u ČPP se vztahuje i na újmu na životě nebo zdraví, která byla pojištěnému způsobena v souvislosti s teroristickým činem,“ říká Renata Čapková. I u ČPP platí, že uplatnění pojištění se nevztahuje na ty, kdo by se teroristické akce aktivně účastnili, nebo byli dokonce jejich strůjci. A na pojistné plnění může mít vliv i země, do které se rozhodnete vycestovat. „Podle pojistných podmínek se pojistné plnění nevztahuje na škody vzniklé při vycestování na území, které bylo vyhlášeno MZV ČR jako oblast se zvýšeným bezpečnostním rizikem,“ zdůraznila Renata Čapková.

Podle jejích slov se Česká podnikatelská pojišťovna před časem rozhodla reagovat na zvýšené riziko teroristických útoků zařazením nového produktu v rámci životního pojištění. Ten kryje kromě standardních životních a neživotních rizik i takové události, které obvykle na trhu spadají do výluk z pojištění. „K těm nejvážnějším patří riziko onemocnění rakovinou a vrozených vad u dětí a vztahuje se i na úrazy způsobené při teroristickém útoku,“ doplnila mluvčí ČPP.

A právě o zmíněný nový produkt se podle slov Renaty Čapkové už začínají lidé v souvislosti s teroristickými útoky v Evropě za poslední rok zajímat. „Ačkoliv je na trhu teprve pár měsíců, evidujeme rostoucí zájem klientů o uzavření smlouvy,“ potvrdila s tím, že právě poptávka klientů a aktuální bezpečnostní situace ve světě vedly k rozhodnutí uvést na trh tento typ produktu. „Umožňuje klientům flexibilně měnit rozsah pojištění podle svých aktuálních potřeb a pamatuje právě i na úrazy při teroristických útocích. Nabídka tohoto pojištění je plně v souladu s nejnovějším trendem, kdy stále více lidí preferuje rizikové životní pojištění,“ uzavřela mluvčí ČPP Renata Čapková.

S požadavkem uzavřít cestovní pojištění, které by pokrylo i rizika spojená s teroristickými útoky, uspějete také u pojišťovny AXA. Podle mluvčího pojišťovny Karla Žyly tak není nutné sjednávat další připojištění. „Ceny, možnosti sjednání, platnost a limity jsou dány rozsahem krytí cestovního pojištění. Jediným omezením je vyloučení uzemní platnosti na oblasti, pro které Ministerstvo zahraničí ČR vydalo varování a nedoporučuje do nich cestovat,“ podotkl Karel Žyla s tím, že zatím v pojišťovně zvýšený zájem klientů v souvislosti s terorizmem nezaznamenali.