Vedete spořádaný život a nikdy jste nestanuli před soudem? Pak máte větší šanci získat uplatnění na trhu práce. Vyplývá to z šetření společnosti LMC mezi 151 firmami. Podle výsledků tohoto průzkumu téměř polovina korporací striktně odmítá přijímat uchazeče o práci, kteří část svého života strávili za mřížemi. Navíc až čtyři pětiny návštěvníků internetového portálu s pracovní inzercí má zkušenost, že po nich při nástupu na novou pracovní pozici zaměstnavatelé požadují výpis z rejstříku trestů.

Podle poznatků Ivana Loukoty, ředitele českobudějovické krajské pobočky Úřadu práce ČR, si při přijímání nových pracovních sil stejně počíná také většina jihočeských zaměstnavatelů. „Odhaduji to tak na 70 procent firem či institucí nabízejících volné pracovní pozice," zmínil Ivan Loukota. Někteří zaměstnavatelé si prý podmínku čistého trestního rejstříku stanovují již při nahlášení volného místa na úřad práce, další pak tento požadavek vyjádří až při jednání 
s konkrétním adeptem na pracovní pozici.

Možná i proto drtivá většina z celkového počtu 267 amnestovaných vězňů, kteří se 
v lednu přihlásili na českobudějovické pobočce Úřadu práce ČR, zůstává v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Ivan Loukota však poznamenal, že nyní v zimním období, kdy není možné vykonávat sezónní práce, těžko hledají nové uplatnění nejen lidé v minulosti trestaní, ale také ti, kteří se nikdy nedostali do křížku se zákonem. O přijetí do zaměstnání navíc podle ředitele českobudějovického úřadu práce vždy nerozhoduje pouze čistý trestní rejstřík, ale celá řada jiných skutečností. „Mezi ně lze zařadit například kvalifikaci a dosavadní praxi, ale také osobní prezentaci uchazeče o zaměstnání nebo citlivý lidský přístup ze strany zaměstnavatelů k lidem, kteří sice něco provedli, ale už za to byli potrestáni a nyní vedou normální, spořádaný život," vyjmenoval Ivan Loukota.

Například v Madetě, která se zhruba 1600 pracovníky patří k největším zaměstnavatelům v kraji, ve většině případů nepovažují bezúhonnost za nezbytný předpoklad pro výkon nabízených pracovních pozic. Podle vedoucího personálního oddělení společnosti Pavla Buryánka se v Madetě při výběru zaměstnanců řídí zákonem o zaměstnanosti a zákoníkem práce, z nichž mimo jiné vyplývá, že zaměstnavatel nemůže po uchazeči 
o práci požadovat informace, které přímo nesouvisejí s výkonem práce a se samotným pracovněprávním vztahem.

„Mezi tyto informace samozřejmě patří i výpis z trestního rejstříku jako podklad pro prokázání bezúhonnosti," zmínil Pavel Buryánek. Doplnil, že se ale samozřejmě najdou výjimky. „Při obsazování některých pracovních míst výpis z trestního rejstříku vyžadujeme. Jedná se zejména 
o situace, které popisuje platná právní úprava a dále o obsazování pracovních pozic,
u nichž to vyžaduje povaha práce, tedy například pozice hlavní účetní."

U adeptů na obsazení dělnických pozic nevyžadují čistý trestní rejstřík ani ve společnosti .A.S.A., která například v Českých Budějovicích zajišťuje svoz odpadu nebo údržbu zeleně. „Přesto samozřejmě vítáme, když uchazeč 
o zaměstnání nebyl nikdy trestán," podotkla mluvčí firmy Marie Mocková.

Doplnila, že se zaměstnáváním dříve trestaných osob nemá společnost zrovna nejlepší zkušenosti. „U těchto lidí se projevila špatná pracovní morálka, měli třeba časté absence. Konkrétně se to týká našich bývalých pracovníků, které jsme zaměstnali po propuštění z výkonu trestu," poznamenala Marie Mocková.

Naopak velmi dobré zkušenosti má .A.S.A. s vězni, kteří si odpykávají trest například za neplacení výživného a pro firmu pracují na základě smlouvy s českobudějovickou věznicí. „Tito lidé jsou zaměstnáni na třídicí lince v Lišově nebo pracují v Českých Budějovicích jako popeláři," doplnila Marie Mocková.

Z výše zmíněného průzkumu společnosti LMC také vyplynulo, že plných 48 procent zaměstnavatelů nepřijímá odsouzené na žádné z pracovních míst. Zhruba devět procent firem vyžaduje trestní bezúhonnost v závislosti na obsazované pozici, další pětina pak v případě záznamu 
v rejstříku trestů posuzuje přijímaného člověka podle závažnosti spáchaného trestného činu. U osmi procent se obsah trestního rejstříku do rozhodnutí o přijetí promítá výjimečně a zbylých 15 procent firem trestní bezúhonnost uchazečů o práci neřeší.