I když je faktura za vykonanou práci již na obecním stole, její platba zatím čeká. „Čistírnu odpadních vod jsme museli opravit co nejrychleji, abychom zabránili případným problémům. V současné době čekáme na vyjádření Krajského úřadu v Českých Budějovicích který bude v nejbližších dnech přerozdělovat první várku finančních prostředků na pomoc těm, kteří byli povodněmi postiženi,“ zdůvodnila starostka obce Lažiště Anna Pecková.

Radek Štěpánek