Čekali jsme výmluvy a nejrůznější argumenty, jak už jsme si při hodnocení nedostatků v bezbariérovosti úředních budov v seriálu Inspektoři deníku zvykli slýchat. Ale tajemník Městského úřadu Vimperk Zdeněk Ženíšek nám vyrazil dech. „Tak to máme jasnou pětku," přijal okamžitě se sportovním nadhledem naši návštěvu, aniž bychom se slovem zmínili o výsledku kontroly.


Nutno podotknout, že vlastní hodnocení tajemníka se, bohužel, do značné míry blížilo realitě.


Vyřizování úředních záležitostí neusnadňuje zdravému, natož tělesně postiženému člověku už pouhé rozmístění agendy městského úřadu do celkem čtyř budov na různých místech ve městě. Hlavní budova, ve které sídlí vedení města, odbory investic a údržby, finanční, vnitřních věcí, matrika, podatelna a také obřadní síň, je pod náměstím Svobody. Několik desítek metrů od této je objekt tak zvané Staré radnice, kde jsou kanceláře odborů školství, kultury a cestovního ruchu, životního prostředí, hospodářského a bytového a také městské správy domů.


Objekt TKB v ulici Nad Stadionem, tedy bývalé telekomunikační budovy, odkoupilo město před lety a následně se sem přestěhovaly odbory sociálních věcí a zdravotnictví, obecní živnostenský úřad, výstavby a územního plánování, dopravy a silničního hospodářství a je zde i kontaktní pracoviště úřadu práce.


Poslední agendu spojenou s přestupky vyřizují úředníci městského úřadu v objektu v Kaplířově ulici, kde se nachází také služebna městské policie.


I přes různá místa spojuje všechny budovy městského úřadu z pohledu vozíčkáře jediné. Schody, schody a opět schody. Nejhůře je na tom z hlediska přístupu hlavní budova radnice. Přestože ani tady nemá vozíčkář problém zaparkovat, vyhrazena jsou tu dokonce dvě parkovací místa pro tělesně postižené, radnice je v poměrně velkém svahu, podobně jako celé náměstí, takže i v letním období by měl vozíčkář bez doprovodu co dělat, aby se bez problémů dostal od vozidla ke zvonku u vchodu a cesta zpět do kopce k autu po dlažbě je fyzicky hodně náročná.
„O něco lépe jsme na tom v objektu TKB, byť ani tam zcela bezbariérový přístup není," připustil tajemník MěÚ Vimperk Zdeněk Ženíšek. Přitom před několika roky už alespoň zde bylo bezbariérové řešení na dosah. „Bezbariérový přístup jsme v objektu chtěli řešit v rámci projektu přestěhování městské knihovny, kdy bylo počítáno s novým výtahem, který by řešil bezbariérový přístup po celém komplexu TKB, do všech pater ke všem odborům a kontaktnímu pracovišti úřadu práce. Jenomže nakonec se od projektu ustoupilo a městská knihovna se stěhuje do jiného objektu s bezbariérovým přístupem," podotkl tajemník.


Pokud se týká hlavní budovy radnice ve Steinbrenerově ulici, i tady se kdysi uvažovalo o přístavbě výtahu v zadní části budovy. „Rozhodující jsou vysoké finanční náklady, a kromě toho měli s výtahem problém i památkáři. Jediné, co jsme tedy pro vozíčkáře před několika lety udělali, bylo instalování zvonků před vchodem do hlavní budovy radnice a u objektu TKB. Pokud tedy na úřad potřebuje někdo, kdo má problémy dojít do příslušné kanceláře, zazvoní, úředník k němu přijde a snažíme se příslušnou agendu vyřídit na chodbě. Totéž je v případě TKB. Máme dokonce dohodu s Prachaticemi, že v případě cestovního pasu vyřídí vše na městském úřadě v Prachaticích a my takovému občanovi uhradíme cestovní náklady," shrnul Zdeněk Ženíšek střídmé možnosti řešení přístupu vozíčkářů na úřad.


Snaha městu nechybí, co ale postrádá, jsou peníze na zásadní řešení. To by mohla přinést dostavba výtahu, nebo sestěhování celého úřadu do dostatečně prostorného areálu TKB. Jenomže co pak s opuštěnými historickými budovami? „Samotného mne tato situace mrzí, ale zásahy v budovách by byly natolik náročné, že je nevidím reálné. Snad bychom se měli alespoň v TKB trochu víc snažit zlepšit přístup alespoň do prvního patra, což by mohlo být reálné," uvažuje tajemník.


Pravdou je, že v objektu TKB je nákladní výtah, ale to Zdeněk Ženíšek nevidí jako důstojné řešení jak přiblížit vozíčkáře k příslušným odborům. Nicméně ani tak by nebyl přístup do objektu zcela bezbariérový. Jak z hlavního, tak bočního vchodu ze dvora totiž vedou do budovy schody.


„Musím ale také říci, že zatím jsme s přístupem na úřad neměli zásadnější problémy. Zvonek využijí občané dvakrát třikrát za rok. A pokud skutečně není možné, aby se na úřad někdo kvůli zdravotnímu postižení dostavil, úředníci za ním dojedou domů. To se například týká i agendy občanských průkazů, kde dnes funguje mobilní pracoviště," zdůraznil vimperský tajemník.


Přes všechny nedostatky alespoň informační systém nepostrádá přehlednost a logiku. Všechny velké informační tabule obsahují přehled odborů i adresy budov, kde se nacházejí. „Drobný nedostatek, který ale máme v plánu co nejdříve odstranit, se týká současného informačního systému v TKB, který neodpovídá skutečnosti. Na podzim jsme zde měnili umístění některých kanceláří, ale co nejdřív by se měl informační systém opravit podle skutečnosti," slíbil tajemník Zdeněk Ženíšek. A možná by stálo za úvahu zamyslet se ještě nad zvonky pro tělesně postižené. vedle parkovacího místa pro vozíčkáře jsou totiž jen zvonky na odbor sociálních věcí a kontaktní pracoviště úřadu práce. Zatímco zvonky na stavební a živnostenský odbor jsou až ve dvoře a nasměrování k nim má velké rezervy.
Odhad tajemníka Zdeňka Ženíška tak byl víceméně správný. Přes veškerou snahu roztříštěnost agend do několika budov a hlavně řada bariér, byť zapříčiněná i umístěním do historických objektů, přináší spíše negativa. Podtrženo, sečteno, v hodnocení bezbariérovosti si Městský úřad Vimperk vysloužil známku 4.