Sdružení, které pokračovalo v odkazu bývalé starostky města a symbolizovalo podanou ruku těm, jimž se mnohdy nedostává potřebné veřejné podpory.

Podle slov Věry Vávrové, zakladatelky sdružení, se členové rozhodli, že v aktivitách ve sdružení už pokračovat nebudou. „Zestárli jsme, mění se priority a není, kdo by pokračoval,“ vysvětlila a zároveň neskrývá, že jí samotné je líto, že činnost byla s posledním dnem loňského roku ukončena.

„Jedna etapa končí, jiná začíná. Za dobu existence sdružení jsme udělali akce za několik milionů korun. A to nejen díky podpoře sponzorů, ale i místních obyvatel. Odkaz Stáni Chumanové je pro tuto chvíli naplněn, ale rozhodně to neznamená, že vůbec pokračovat nebudeme,“ slíbila Věra Vávrová.

Dnes již bývalí členové sdružení se shodli, že i v budoucnu bude na památku paní starostky Stanislavy Chumanové zachována a předávána skleněná „Cena Stanislavy Chumanové“ vítězi dětské výtvarné soutěže NaturVision.

Akcí, které sdružení za jedenáct let svého působení udělalo, je celá řada. „Ať už to byla hřiště pro děti, nebo dospělé, vybavení komunitního centra či okruh kolem Hrabic. A to je jen krátký výčet toho, v čem jsme pomáhali,“ vybrala Věra Vávrová.

Sdružení mimo jiné každoročně pořádalo i Charitativní bazar. V loňském roce se podařilo na bazaru získat čtrnáct tisíc korun. Celkově příjmy sdružení v loňském roce činily 19 tisíc a dvě koruny. Spolu se zůstatkem z roku 2017 ve výši 31 834 korun tak mohlo vloni rozdělit přes čtyřicet devět tisíc korun. Sdružení podpořilo pěti tisíci letní tábor pro děti s patologickými jevy, za více než sedm tisíc korun zakoupilo závěsy pro ergodílnu v místní nemocnici a přidělilo příspěvek ve výši 36 741 korun spolku Šumava na nohou na zakoupení zakoupení pomůcek pro občany s těžkým zdravotním a mentálním postižením.

V roce 2017 například sdružení předalo vozík v hodnotě téměř padesáti tisíc korun malé Aničce, vybavilo ledničkou komunitní centrum, nebo předali výpočetní techniku vimperským organizacím, které se zabývají výchovou a vzděláváním dětí a spoluobčanů s fyzickými, intelektuálními a mentálními potížemi.

Sdružení v minulosti například v červenci 2013 předalo vimperské veřejnosti do užívání Areál zdraví ve Sklářské ulici v celkové hodnotě 450 tisíc korun, o rok později zrealizovalo projekt Park nad pekárnou pro děti a jejich rodiče za více než tři čtvrtě milionu korun.

Stanislava Chumanová
Občanské sdružení Stanislavy Chumanové vzniklo jako pocta ženě, která v letech 2002 – 2007 zastávala funkci starostky města Vimperk. Stanislava Chumanová byla první starostkou Vimperka. Zemřela v pondělí 17. září roku 2007 po krátké nemoci ve věku 55 let.
V roce 1998 kandidovala poprvé do městského zastupitelstva ve Vimperku jako nezávislá, bez podpory jakékoliv politické strany nebo uskupení. Získala nejvyšší počet hlasů, ale protože nekandidovala za žádnou stranu, nedostala se ani do zastupitelstva. V roce 2002 už se svou sedmnáctičlennou kandidátkou volby vyhrála a stala se starostkou.
Její neobyčejně lidský přístup k potřebám obyvatel a mimořádné pracovní nasazení pro rozvoj města byly pro nejbližší přátele a spolupracovníky Stanislavy Chumanové impulsem k založení sdružení, které svou činnost zaměřilo na pomoc starším, nemocným a nemohoucím spoluobčanům i na podporu nadané mládeže. Práce vimperského sdružení navázala na životní krédo Stanislavy Chumanové, a to pomáhat městu a jeho obyvatelům v oblastech, které zasluhují naši pozornost a péči.
Sdružení tedy symbolizovalo podanou ruku těm, jimž se mnohdy nedostává potřebné veřejné podpory.