Patovou situaci nedokázala vyřešit ani narychlo svolaná dohadovací jednání zastupitelů v zákulisí, a tak bez očekávaných výstupů skončil například opakovaný návrh prodeje jednoho z objektů v areálu bývalých kasáren U Sloupů, návrh na zrušení místního poplatku ze vstupného na kulturní akce a v neposlední řadě, byť podle probíraných témat skutečně až na konci jednání po deváté hodině večerní, také velké téma pronájmu honitby Hrabice. A to nemluvě o patovém hlasování o souhlasu vyvěsit na budovu radnice vlajku Tibetu.

K jednoznačnému schválení či zamítnutí podle pravidel muselo zvednout ruku devět zastupitelů, což se v pondělí s ohledem na početní zastoupení volených zástupců obyvatel Vimperka dělo jen vyloženě u bodů bez zjevné rozdílnosti názorů.

Vášnivá diskuse, kterou načal jeden z obyvatel ještě v rámci zahřívací půlhodiny věnované připomínkám obyvatel na téma oprav chodníků a komunikací, jejich stavu a uplatňování reklamací městem, pokračovala především u návrhu zrušit místní poplatek ze vstupného a následně také při debatě nad postojem města k pronájmu honitby v Hrabicích.

Lednová valná hromada, a nutno podotknout, že nejen tohoto honebního společenstva, totiž skončila bez schválení konkrétního nájemce honitby pro příštích deset let. Obnovení nájemních smluv přitom musí být hotovo do konce března a pokud nedojde k uzavření smlouvy s novým nájemcem, výkon práva myslivosti přechází na honební společenstvo, což by podle mnohých přítomných byla zřejmě ta nejhorší varianta.

Bez jakékoliv odezvy nakonec po více než dvouhodinové diskusi zůstal i požadavek dalšího zájemce o pronájem honitby, který požádal zastupitele o vyjádření podpory svého záměru. Přesto se jednání k tématu honiteb neobešlo bez silných slov. Podle zastupitele Pavla Dvořáka je současná situace záměrně vytvořena jednatelem městských lesů a zastupitelem Stanislavem Hlavou a starostou Bohumilem Petráškem za tím účelem, aby nakonec v honitbách hospodařili současní vlastníci pozemků. Protože zastupitelé nedospěli k žádnému jinému závěru, platí i nadále dřívější usnesení, podle kterého město podporuje jako případného nájemce honitby Myslivecké sdružení Šumava a současně nebude usilovat o to, aby samo nebo jím zřizované organizace v honitbě vykonávalo právo myslivosti.