V parku na ně čekaly ukázky sokolnictví, děti si mohly pohladit výra, sovičky či krkavce nebo a nechat se učesat křídly orla. Dětem se věnoval pedagog Lesů ČR, a ty poznávaly větvičky, paroží, různé stromy, povídaly si o lese a přírodě. Vystoupila skupina Hopsinky z Volar, která předvedla umění na trampolínách. Den ukončil karneval. děti tancovali, soutěžili a na závěr všechny masky byli oceněny hračkou nebo hrou, kterou si sami vybrali. Kdo měl zájem nechal si namalovat obrázek na obličej.

Děti tancovaly, soutěžily a na závěr byly všechny maskyi oceněny hračkou nebo hrou, kterou si samy vybraly. Kdo měl zájem nechal si namalovat obrázek na obličej.

Michaela Karvánková