Neuskutečnil se plánovaný průvod s historickými prapory a dopolední část narušil déšť. Přesto na návsi pod kostelem Narození panny Marie sešlo dost lidí, aby vyslechli projev starosty Oldřicha Valoucha, který v úvodu přivítal vzácné hosty poslankyni parlamentu PSP ČR Vlastu Bohdalovou, kněze, kaplana Dominika Ettlera z Prachatic, a nejstaršího žijícího rodáka z Chrobol pana Thomase Mertla s chotí, kteří nyní žijí v Bavorsku a do obce se velmi rádi opět vrací.

V projevu vzpomněl starosta obce Oldřich Valouch její historii od vzniku po současné dny. Připomněl, jak obec procházela jednotlivými období, přes dvě světové války, k rozdělení Evropy po roce 1945 až po revoluční rok 1989, který vrátil mnohé dějinné křivdy zpět. Zejména mnozí rodáci začali nacházet cestu do obce. Po té promluvila poslankyně PSP ČR Vlasta Bohdalová, která poděkovala za pozvání a popřála chrobolským hodně úspěchů a štěstí v dalším rozvoji obce.

Za rodáky promluvil pan Thomas Mertl, který poděkoval Chrobolským za to jak obec rozvíjí a jak se o ni starají. Připomněl dny a léta, které zde strávil a na nucený odchod. Jsem rád, že jsem se dožil doby, kdy se sem mohu vracet a být zde s vámi. Předal starostovi Chrobol Oldřichu Valouchovi dar, a to k sedmistému výročí 700 euro.

Na návsi Chrobolští zasadili Lípu Přátelství. Ruku k sázení přiložili Oldřich Valouch a vnuk Thomase Mertla. Jejímu růstu a užitku požehnal kněz, kaplan Dominik Ettler z prachatické farnosti.

V kostele Narození panny Marie se po té konala Slavnost narození panny Marie, kterou celebroval Dominik Ettler. Mše byla v Českém a Německém jazyce, byla významnou pro všechny rodáky, kteří tak spojili nejen soudržnost, ale i další přátelství.

Ve společenském sále k tanci i poslechu hrála pro všechny dechová hudba Doubravanka. Odpoledne program patřil Sboru dobrovolných hasičů obce, který si pozval k zajímavému klání sousední sbory k poměření sil v pěkném dvojboji v pojídání chleba na rychlost. Lidé se za tónů Babouků na tanečním parketu bavili až do večerních hodin.

Ladislav Beran