„Na základě provedené kontroly Českou inspekcí životního prostředí musíme doplnit chybějící vodoměry, abychom naplnili patřičný zákon, jež nám toto ukládá,“ popisoval důvody obce její starosta Oldřich Valouch.

Podle jeho slov naopak instalace automatického chlorování přinese obyvatelům kvalitnější zajištění hygienické nezávadnosti vody i podstatné vylepšení situace při okalových stavech. „Dojde také k přesnému dávkování chlornanu sodného. To jsme totiž dříve museli vždy provádět ručně,“ popisoval dále starosta.

Předpokládané náklady na instalování obou vodoměrů se podle slov Oldřicha Valoucha vyšplhají na částku dvě stě tisíc korun. „Co se týče instalace zařízení, na vodovod v přilehlé osadě Záhoří je zahrnuta do projektu rekonstrukce a budeme proto žádat o dotaci,“ upozorňoval starosta. Naopak pro vodovod v Chrobolech jsou však podle něj předpoklady pro získání dotace minimální, a to vzhledem k časové tísni.

„Dokonce roku totiž musí být vše hotovo,“ dodal Oldřich Valouch s tím, že by se Chrobolští chtěli do akce pustit v srpnu, nejpozději potom v září.

„Důležité je, aby ve vodu nebylo příliš mnoho chloru. Doufám, že nové zařízení udrží jeho hranici v pořádku. Někdy jsem totiž měla pocit, že ho ve vodě bylo až příliš,“ uvedla obyvatelka Chrobol Libora Kohútová.