„Stav vodovodu je už na mnoha místech tak špatný, že jej lze označit za takovou malou časovanou bombu. Je zkrátka hodně poruchový. Kdykoliv se může něco nepříjemného stát. Chceme dát situaci konečně do pořádku,“ řekl hlavní důvody rekonstrukce vodovodu starosta obce Oldřich Valouch.

Stav vodovodu, který je podle slov Oldřicha Valoucha doslova na okraji provozuschopnosti, si již vyžádal opravu před třemi roky. „Poruchy vodovodu, nedostatečná dimenze a stav potrubí nás přiměly k opravě za téměř půl milionu korun. Nyní je potřeba vyměnit původní vodovodní řady z litiny ocele a částečně provést výstavbu nových, které se napojí již na opravenou část. Celkové náklady na kompletní výstavbu a obnovu vodovodních řadů odhadujeme na částku okolo čtyř milionů korun,“ upřesnil starosta.

Chrobolští již zažádali o dotaci. „Pokud se nám jí podaří získat, chceme se do akce pustit, co nejdříve. Vše by mělo být hotovo do konce příštího roku,“ dodal Valouch.