„Chceme zde opravit celkem devět komínů. Nejsou sice v havarijním stavu, ale chceme předejít nejhoršímu. Akce by měla být hotová do zimy, aby obyvatelé domu neměli problémy s topením a podobně. Celkové náklady se vyšplhají na částku čtyřicet dva tisíc korun, které bude obec hradit plně z vlastních zdrojů,“ uvedl starosta obce Oldřich Valouch.