„Bude se týkat nejenom kanalizační sítě, veřejných ploch a vybraných objektů, ale i okolí obytných domů. Je totiž pravděpodobné, že i zde se hlodavci nacházejí. Někteří občané navíc přispívají k rozšiřování hlodavců, a to tím, že mají na svých pozemcích nepořádek,“ uvedl starosta obce Oldřich Valouch.