Základní organizace Českého svazu chovatelů Lhenice připravila na neděli v rámci pouti ve Lhenicích tradiční propagační chovatelskou výstavu drobného zvířectva. Ta se koná v areálu svazu chovatelů a je otevřena od 8 do 14 hodin.