Město na rekonstrukci komunikace a výstavbu chodníku spolu s veřejným osvětlením nemá ani peníze, a momentálně ani projekt, který by alespoň naznačil výši nákladů.


A dokud se město nedohodne s vlastníky pozemků, po kterých by měl chodník k Vodníku vést, projekt ani nebude. To ostatně dokládá jedno z usnesení poslední rady města, jímž schválili radní dodatek ke smlouvě s projektantem. Ve stručnosti řečeno, byly další práce na projektu odloženy a termín jeho dokončení a předložení v tuto chvíli odložen. Na jak dlouho bude záležet na jednání mezi městem a vlastníky dotčených pozemků.


Jak potvrdil vedoucí odboru investic MěÚ Vimperk Michal Janče, termín případné realizace tak zůstává dál v nedohlednu. „Zadání pro projektanta je jasné a týká se rekonstrukce komunikace, parkoviště u areálu Vodník a také chodník ze Hřbitovní ulice až k areálu. Vzhledem k tomu, že zamýšlený chodník není možné vést těsně vedle komunikace, bylo navrženo, aby vedl pod silnicí a alejí ve volném terénu. To ale znamená, že by vedl přes soukromé pozemky. A jednání s dotčenými vlastníky se protahují, takže projektant by nebyl schopen dodržet dříve stanovený termín," vysvětlil Michal Janče.


Vzhledem k tomu, že sám projektant není osobou, která by mohla s vlastníky pozemků jednat o podmínkách přístupu, požádal o prodloužení termínu do doby, než se podaří vyjasnit majetkoprávní vztahy k pozemkům, jichž by se případná stavba dotkla. „Dokud nebudeme vědět, zda nás se stavbou na své pozemky jejich vlastníci pustí, není možné na projekční přípravě dál pokračovat," doplnil vedoucí odboru s tím, že by se jednání mohla týkat zhruba do deseti vlastníků.


Navíc není ještě zcela jasné, zda se jedná čistě o soukromé vlastníky, nebo mezi nimi bude například úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, případně pozemkový úřad.