„Vyplývá to z ankety spokojenosti našich obyvatel,“ potvrdila starostka obce Ivana Vlková. Vedení obce na konci loňského roku rozdalo do sto jedenácti domácností anketní lístky, vrátilo se jich patnáct procent. „Ze sedmnácti lístků, které jsme dostali zpět, jich bylo jen pět anonymních,“ uvedla k výsledku starostka.
Pět respondentů uvedlo, že se jim v obci líbí úprava veřejných prostranství, čtyři obyvatelé pak shodně pochválili akce pro ženy, zvelebování obce a kulturní akce.
K odpovědím, co se obyvatelům v obci nelíbí, patřilo například volné pobíhání psů, malé zviditelnění mateřské školy, autobusová zastávka v Chlumanech a s ní související mládež a odpadky.

Více v tištěném vydání ve středu 30. dubna 2008.