„Proto jsme i vyhlásili výběrové řízení,“ potvrdila starostka obce Ivana Vlková.
Oba úvěry nakonec obci poskytne stejný bankovní ústav, který byl ze tří došlých nabídek vyhodnocen jako nejlepší, měl tedy pro obec nejpřijatelnější podmínky.
„Rozhodujícím kritériem byla výše úrokové sazby, celková cena za poskytnutí úvěru a podmínky zajištění úvěru. První dvě kritéria byla hodnocena po čtyřiceti procentech, třetí zmíněné pak dvaceti procenty,“ vysvětlila starostka obce.

Více v tištěném vydání v úterý 24. června 2008.