Při výroční schůzi Sboru dobrovolných hasičů v Chlumanech vysvětili nové hasičké vozidlo. Šlo o devítimístný Ford Transit, který byl pořízen z dotace Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR a Jihočeského kraje, zbývající finance pokryla obec Chlumany ze svého rozpočtu.

Michaela Jůzková