„V prosinci loňského roku jsme společně s novoročním přáním dali do schránek i dotazníky se třemi zásadními otázkami, abychom věděli, jak je naše roční vedení obce vnímáno,“ vysvětlila starostka obce Ivana Vlková.
Ze sto jedenácti anketních lístků se jich vrátilo sedmnáct, pět anonymních a dvanáct podepsaných. „Jasně z nich vyplynulo, že lidem chybí čistička odpadních vod a splašková kanalizace. My ale zatím nevíme, kde na tuto akci vzít. I tak připravíme studii a budeme hledat nějaký dotační titul, abychom získali peníze na projektovou dokumentaci,“ upřesnila starostka.
Právě o dotacích a anketě by měla být i veřejná schůze, která se v obci uskuteční 25. dubna od 19.30 hodin.