„První příspěvek, a to ve výši šedesáti tisíc korun, je určen na aktivizační služby. Ve druhém případě se jedná o čtyřicet tisíc korun, a to na Mateřské centrum Budulínek. To je určeno pro matky na mateřské dovolené,“ vysvětlil zastupitelům starosta Vimperka Pavel Dvořák. Ti pak jednohlasně oba příspěvky schválili.