K létu nepatří nejen opalování a koupání, řada lidí volno využívá k drobným opravám a většímu úklidu na rekreačních objektech. Uložit nechtěné pak mohou do popelnic, nádob na tříděný odpad, případně do sběrného dvora.


Netoličtí se před časem bránili požadavku společnosti vykupující separovaný odpad na instalaci kontejnerů ve městě s tím, že mají funkční sběrný dvůr a ulice nechtějí zaplnit nádobami na sběr separovaného odpadu. Tento stav trvá. „Sběrný dvůr a systém třídění odpadu jsme zachovali, takže tříděný odpad nosí lidé tam," potvrdil vedoucí odboru hospodářského a životního prostředí MěÚ Netolice Jindřich Bukovský.


Netoličtí, stejně jako chataři z osady poblíž města na Pekle, pokud se týká nejen tříděného, ale i směsného komunálního odpadu, mají podle něho stejné možnosti a podmínky. V Netolicích totiž stále za odpad platí lidé formou známkového systému, ne tedy paušálně na osobu, jak je běžné ve všech okolních městech. „Pokud chce někdo vyvézt popelnici, koupí si známku a nalepí ji na popelnici. Chataři mají možnost dát odpad do plastového pytle, ten dát s nalepenou známkou na určené místo u odbočky do chatové osady a odpad odvezeme. Tříděný odpad pak normálně dávají do sběrného dvora," potvrdil Jindřich Bukovský. Za jednu známku zaplatí fyzické osoby v Netolicích 70 korun.


Jeden z majitelů rekreačního objektu na Pekle se ale na redakci Prachatického deníku obrátil s tvrzením, že vezl do sběrného dvora plastový odpad a obsluha mu jej odmítla vzít. „Nic o tom nevím, ale dost bych se tomu divil. Pokud se jednalo jen o PET lahve a vytříděný plastový odpad, neměl by s tím být problém, jestli tam ale ten člověk vezl smíchaný odpad, mohlo se to stát," dodal vedoucí odboru s tím, že takové věci se čas od času stávají. „Občas si někdo stěžuje, ale když to prověřujeme, ukáže se, že vezl pytel s několika plastovými lahvemi a zbytek byl obyčejný komunální odpad. Takže stížnosti jsou, ale obvykle to bývá jinak," doplnil.


Podobně jako v dalších městech v okolí má i netolický sběrný dvůr omezenou kapacitu, s čímž je třeba počítat. „Ve chvíli, kdy nám původní odběratel tříděného odpadu přestal platit, museli jsme se i my přizpůsobit. Proto třídíme jen ten odpad, který jsme schopni dále prodat, což je zhruba čtyřicet až maximálně padesát procent, zbytek putuje na skládku, víc třídit si dovolit nemůžeme," vysvětlil Jindřich Bukovský.


Vlastníci rekreačních objektů na správním území Vlachova Březí mohou odpad dopravit buď na místo ve svozové trase, nebo jej dovézt do sběrného dvora. I tady ale platí pevný provozní řád jak pro rekreanty, tak pro místní obyvatele. Nakládání s odpady řeší i zde příslušná obecně závazná vyhláška. Také na vlastníky rekreačních objektů se vztahuje vyhláška o místních poplatcích, která stanovuje paušální platbu ve výši 500 korun. Sběrný dvůr je ve Vlachově Březí otevřen v úterý, čtvrtek a sobotu od 14 do 16 hodin.


Obdobně řeší odpady i sousední Husinec, na jehož správním území se nachází i chaty u Husinecké přehrady. Podle technika MěÚ Husinec Pavla Pěsty mohou majitelé rekreačních objektů ukládat směsný komunální odpad do kontejneru ve sběrném dvoře u čistírny odpadních vod. „Pokud se týká tříděného odpadu, ten mohou stejně jako kdokoli v Husinci ukládat do kontejnerů rozmístěných po městě. Chataři to asi budou mít nejblíže na Tržiště, kde je část kontejnerů, další jsou pak u fotbalového stadionu, za kulturním domem a na sídlišti," potvrdil Pavel Pěsta.


Obdobně jako ve Vlachově Březí, také Husinečtí včetně chatařů a vlastníků rekreačních objektů platí za odpad paušální částku. Ta je pro letošní rok stanovena platnou vyhláškou o místních poplatcích na celkovou částku 650 korun na osobu, v případě vlastníků rekreačních objektů za objekt.