Prachatický deník o tom informoval mluvčí Správy NP Jan Dvořák s tím, že o uzavření rozhodl na žádost NP Šumava odbor životního prostředí MěÚ Prachatice. Ten v rozhodnutí o uzavření cest uvádí, že bouře způsobila rozsáhlé polomy v řádu desítek tisíc metrů krychlových. "Polomy jsou nestabilní, mohou se dále lámat či padat, řada stromů v porostech i bezprostředním okolí cest je nakloněna či zavěšena a hrozí pádem. Na místě probíhá jejich intenzivní zpracování, vyklízení a odvoz spojený s pohybem velkého množství techniky. Omezení vstupu je nutné kvůli ochraně zdraví a pro zachování bezpečnosti osob, a to do doby odstranění následků po bouřích," píše se v usnesení.

Úseky, kam se nesmí.Úseky, kam se nesmí.Zdroj: NP Šumava

Úseky, kam se nesmí.Úseky, kam se nesmí.Zdroj: NP Šumava

Od 1. července do 30. září je proto vyloučen vstup do lesa v následujících lokalitách: lesní cesta Schwarzenberský kanál od křižovatky s Jezerní cestou pod Plešným jezerem (Kamenná skládka) po Rosenauerovu nádrž nad Novým údolím a všechny přístupové cesty k tomuto úseku, tedy směrem od zmíněné křižovatky: lesní cesta Ministerka, Bonarova, Oslí, Ferdinandova, Jelení, Zelená, Ptačí a lesní cesta Trojmezná.