Plány a výhledy rozvoje města na příštích šest let budou muset ještě nějaký čas počkat. Volarští zastupitelé se sice měli v pondělí podle programu zabývat strategickým plánem rozvoje pro roky 2014 až 2020, nicméně se tak nestalo. Zastupitel Martin Janda totiž navrhl, aby se tento bod z jednání stáhl.


Při počtu dvanácti přítomných zastupitelů bylo pro jednání o strategickém plánu jen sedm, což na další diskuzi o dokumentu nestačilo. Pro starostku Martinu Pospíšilovou byl návrh Martina Jandy překvapením. „Na strategickém plánu se nepracovalo týden nebo měsíc, ale minimálně tři čtvrtě roku. Do jeho tvorby bylo důležité zapojit i občany, proto se uskutečnilo dotazníkové šetření mezi obyvateli jak ve zpravodaji, tak prostřednictvím internetu. Po zapracování všech podnětů a připomínek komise připravila dokument k projednání, což mělo být v pondělí. Nicméně kolega Janda navrhl plán neprojednávat na veřejném zasedání zastupitelů s tím, že chce veřejné projednání, tomu opravdu nerozumím," konstatovala starostka.


Ačkoliv o tom, že se zastupitelé budou strategickým plánem zabývat na svém posledním jednání, s dokumentem se vyjma těch zastupitelů, kteří se podíleli na jeho přípravě, seznámil pouze Jiří Cigánek v pondělí před zastupitelstvem. Podle Martina Jandy ale měli zastupitelé málo času na prostudování finální verze strategického plánu. „Navíc byl pouze v jednom výtisku k nahlédnutí na úřadě. Předpokládal bych, že se nám plán dostane do ruky v elektronické podobě, nebo bude k dispozici na webových stránkách města, ale není," vysvětlil své důvody zastupitel Martin Janda.


„Nechápu, proč kolega Janda tak chvátal s vyřazením bodu z programu, protože takto závažný dokument se mohl alespoň projednat s tím, že k němu mohly být vzneseny připomínky nebo podněty k doplnění," dodává Martina Pospíšilová.


Podle Martina Jandy se zase zbytečně chvátalo, aby byl plán schválen. „Myslím si, že strategický plán, který je docela zásadním dokumentem, se kterým bude pracovat hlavně příští zastupitelstvo, by měl být více projednán. Bude tedy lepší, když si strategický plán schválí nové zastupitelstvo. A byl bych rád, pokud by se finální verze strategického plánu objevila v přijatelném formátu k prostudování i na webových stránkách města, aby se s ní mohli seznámit obyvatelé," domnívá se zastupitel. Podle něho by strategický plán mohl být schválen na přelomu roku novým zastupitelstvem.