„Šlo o revitalizaci zbývajících zpevněných ploch v areálu s přirozenou návazností na již hotovou část. Součástí stavby bylo i vybudování nové kamenné vyrovnávací zdi v západní části areálu, odstranění stávajících betonových schodišť a jejich náhrada schodišti kamennými a oprava i stávající kamenné zdi,“ popsal vimperský místostarosta Zdeněk Kuncl s tím, že urnový háj je součástí městské památkové zóny, a tak návrh nového řešení muselo vedení města konzultovat se zástupci památkové péče.

Jen v letošním roce úpravy zpevněných ploch v urnovém háji vyšly na zhruba 4,3 milionu korun z rozpočtu města. „Rozhodli jsme se však ještě upravit přístupovou cestu do urnového háje. K opravě dojde v následujících týdnech,“ doplnil vimperský místostarosta.

První sněhová nadílka a první adventní neděle v Rožmberku nad Vltavou.
Šumavské podhůří zasypal sníh. Podívejte se, jak to sluší Rožmberku

Areál urnového háje se nachází na ploše cca 3 515 m² a revitalizované plochy představují rozsah cca 940 m². „Revitalizace urnového háje je zcela nepochybně potřebnou investicí, která odpovídajícím způsobem přispěje ke zvýšení úrovně a důstojnosti prostředí posledního odpočinku našich blízkých,“ zdůvodnil opravy Zdeněk Kuncl.

Cesty v urnovém háji mají povrch z kamenných žulových odseků s orámováním z kamenných žulových kostek. Jejich šíře se téměř nezměnila, pouze před kostelem je nově o něco širší. „K důstojné atmosféře jistě přispěla instalace nízkého sloupkového osvětlení ploch v hlavní vstupní části areálu a nasvícení kostela sv. Bartoloměje,“ zakončil Zdeněk Kuncl.