Jak na tento fakt pohlíží okresní státní zástupkyně Miroslava Prokešová?


O rozsudku, který padl u Okresního soudu v Prachaticích v souvislosti se zraněním malé lyžařky na Zadově mladým lyžařem při nočním lyžování, se hovořilo jako o přelomovém, v jakém smyslu?
V České republice byl poprvé člověk, který jel na sjezdovce bezohledným způsobem a způsobil zranění jiné osobě, potrestán, a to i přes odvolání, takže rozsudek je pravomocný.


Lze z toho odvodit postup soudu v podobných případech v budoucnu?
Osobně se domnívám, že k rozsudku bude nadále přihlíženo. I my čerpáme z rozsudků vydaných jinými soudy, i když pro nás mají prvořadý význam rozhodnutí Ústavního a Nejvyššího soudu. Každopádně i jiným soudům může být naše rozhodnutí nápomocno při rozhodování v podobných případech.
Sama lyžujete, i když především v zahraničí. Jaké by bylo srovnání chování lyžařů v zahraničí a na našich sjezdovkách a dodržování pravidel FIS?
Pokud mohu posoudit ze zkušeností z Rakouska a Itálie, tam jsem se nesetkala s tím, že by mne na sjezdovce někdo ohrožoval bezohlednou jízdou. Výjimkou snad byli jen lyžaři z Nizozemí, kteří zcela viditelně lyžovali pod vlivem alkoholu. Nicméně mohu říci, že ohleduplnost a dodržování pravidel FIS jsou v zahraničí na sjezdovkách vyšší.


Právě popíjení alkoholu na sjezdovkách není zase něčím až tak výjimečným. Kontroluje to někdo přímo na svahu?
Pokud vím, tak například v Rakousku jsou kontroly prováděny dechovou zkouškou přímo tamní policií. S něčím podobným se začalo v loňském roce také na Šumavě, kde sice policisté neprováděli přímo dechovou zkoušku u lyžařů, ale na sjezdovce byli a upozorňovali je na pravidla FIS a agresivní jízdu. Problémem podle mého začínají být u nás spíše snowboardisté, kteří nejezdí tam, kde by měli a tím se zvyšuje riziko úrazu. I to je rozdíl mezi Českou republikou a zahraničím.


A jak jsou lyžaři vybaveni v zahraničí bezpečnostními prvky, jako jsou helmy nebo páteřní pásy?
I když se i u nás už v tomto ohledu situace zlepšuje, rozdíl je patrný. V zahraničí už se prakticky nesetkáte s lyžařem, který by neměl přilbu nebo páteřní pás. Zejména u dětí je to naprosto nutné. Já osobně bych bez těchto ochranných pomůcek na sjezdovku nevyjela.