Pod názvem Den branné přípravy proběhla akce 11.9. ve Vimperku u Volyňky a 15.9. v Prachaticích v Zahradní ulici.

Dobrovolníci ČČK, mezi nimi i žáci ZŠ Vodňanská, ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Národní a SPgŠ, ZŠ Smetanova Vimperk, ZŠ Stachy a ZŠ Vacov seznámili příchozí s postupy první pomoci u zástavy srdce, popálenin, odřenin nebo amputace, záchranáři ZZS se věnovali seznámení návštěvníků se základními životními funkcemi nebo resuscitací. Pracovníci Preventu 99 seznámili účastníky s riziky infekčních onemocnění nebo s postupy při poranění o pohozenou jehlu.

Další stanoviště byla věnována např. transportu raněných v podmínkách těžko dostupného terénu, zásadám evakuace nebo individuální ochrany při ohrožení, práci neziskových organizací a využití dobrovolníků při mimořádných událostech, nezapomněli jsme ani na význam dárcovství krve a jeho důležitost.

Členové Jihočeské záchranné brigády kynologů se vimperské akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob. Problematice dopravních nehod se věnovala Policie ČR, zajímavým zpestřením byla simulace účinků alkoholu a psychotropních látek.

Tradičně jsme také pro zájemce připravili měření krevního tlaku a poradenství v oblasti zdravotní prevence.

Jako doplnění zde byla k prohlédnutí vozidla a technika Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Horské služby. Dalším partnerem akce je také Zdravé město Prachatice.

Závěrem bych ráda poděkovala všem zúčastněným za precizní přípravu akce, která byla pestrá a velmi zajímavá. Nesmím však opomenout ani ty, bez jejichž pochopení by se akce nemohla uskutečnit, a to šéfy všech zúčastněných organizací. Těšíme se na další ročníky.

Martina Vondrušková, Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice