Dobrovolníci ČČK, mezi nimi i žáci ZŠ Vodňanská, ZŠ Zlatá stezka 387, ZŠ Národní, ZŠ Smetanova Vimperk, ZŠ TGM Vimperk a ZŠ Stachy, seznámili příchozí s postupy první pomoci u popálenin, masivního krvácení či bodného zranění. Záchranáři ZZS se věnovali seznámení návštěvníků se základními životními funkcemi nebo resuscitací.

Další stanoviště byla věnována např. významu dárcovství krve, práci neziskových organizací a využití dobrovolníků při mimořádných událostech či měření krevního tlaku.

Kolegové z pracoviště prevence, ochrany obyvatel a krizového řízení územního odboru HZS Prachatice se věnovali tématu prevence požární ochrany, při níž se děti učily, jak se zachovat při požáru v domácím prostředí prostřednictvím didaktické pomůcky tzv. krizového domečku.

Problematice dopravních nehod se věnovala Policie ČR, zajímavým zpestřením byla simulace účinků alkoholu a psychotropních látek. Ve Vimperku se také mohly děti seznámit s výcvikem policejních psů a zkusit si vystřelit z pistole.

Členové Jihočeské záchranné brigády kynologů se prachatické akce zúčastnili i se svými psími pomocníky a převedli nejen vyhledávání zasypaných osob.

Pracovníci Preventu 99 seznámili účastníky s riziky infekčních onemocnění nebo s postupy při poranění o pohozenou jehlu.

Jako doplnění zde byla k prohlédnutí vozidla a technika Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Policie ČR. Martina Vondrušková, ČČK Prachatice