Před malou chvílí to předsedkyni Asociace pendlerů ČR Zuzaně Vintrové potvrdil Tomáš Kafka z české ambasády v Berlíně. "Česko není zařazeno na seznam vysoce rizikových oblastí," tlumočila Zuzana Vintrová.

Situace v Česku i Německu se ale neustále mění a může se stát, že se Česko nakonec na seznam dostane. V rámci malého příhraničního styku i nadále platí, že návštěva Německa kratší než dvacet čtyři hodin je i bez omezení.