Provozovatel vodohospodářského majetku mu předložil svůj návrh ceny vodného a stočného pro příští rok. Návrh nejprve projednávala rada města a jednání tuto středu nejspíš nebude poslední. Definitivní rozhodnutí, kolik budou Volarští v příštím roce platit za vodu, pak zůstane na zastupitelích. Přestože v minulosti zastupitelé cenu vodného a stočného brali pouze na vědomí s menšími či většími připomínkami zejména ze strany opozice, již druhým rokem mohou vodné a stočné ovlivnit zásadnějším způsobem právě zastupitelé. „Schválení ceny vody není přímo v kompetenci ani rady, ani zastupitelstva. Přesto jsme se před rokem rozhodli, aby o ceně rozhodovali zastupitelé,“ potvrdil Pročka.


Podle jeho slov jsou k dispozici zatím jen částečné údaje, jak se vyvíjí odběr vody za první pololetí. „Prozatím kalkulace odpovídá skutečnosti,“ uvedl Pročka. Podle smlouvy by měla být kalkulace hotova do konce letošního roku. Už při stanovení cen vodného a stočného pro letošní rok místostarosta připustil, že peníze vybrané od odběratelů nestačí krýt požadavky na obnovu vodohospodářského majetku určenou desetiletým plánem obnovy. Ve výsledku tak musí rozdíl mezi skutečně vybranými prostředky a objemem financí nutných pro obnovu dotovat město ze svého rozpočtu. Desetiletý plán obnovy vodohospodářského majetku ukládá městu vložit průměrně každý rok do obnovy vodovodní a kanalizační sítě zhruba 4,5 milionu korun. To pokrývá nájemné vybrané od provozovatele z necelé poloviny.


Pročka přitom nepředpokládá, že by mezi zastupiteli byla vůle pro razantnější navýšení cen vody. „Cena vodného a stočného je do značné míry věc politická a názory různých zastupitelů jsou rozdílné. Někteří prosazují nízkou cenu vody s tím, že úbytek finančních prostředků na obnovu by se sanoval z jiných zdrojů města. Další názor se kloní k variantě, kterou zvolili například v Prachaticích nebo ve Vimperku, kde stanovili takovou cenu vodného a stočného, aby v plné míře vybranými poplatky byli schopni krýt náklady na obnovu vodohospodářského majetku,“ shrnul Pročka. Volarští zastupitelé se proto v uplynulých letech snaží držet cenu vody na nižší úrovni a dotovat ji z jiných zdrojů.


Přestože je jasné, že k navýšení vodného a stočného by měla být všeobecná shoda v zastupitelstvu, zástupci města by měli do budoucna umět odpovědět lidem i na otázku, proč potřebné peníze chybí a proč je třeba omezit investiční akce, protože se dlouhodobě držela cena vody až nereálně nízko. „I z hlediska zákona není určena stoprocentní povinnost naplnit fond obnovy pouze z vybraných poplatků. Dokáži si představit, že bychom si při případné kontrole dokázala obhájit, že prostředky na obnovu vodohospodářského majetku máme i z jiných zdrojů,“ argumentuje Pročka.


Pro letošní rok schválili tedy zastupitelé cenu vodného a stočného ve výši 52,18 korun včetně DPH jako jednosložkovou. „Návrh ČEVAKu počítá s cenou jak jednosložkovou, tak dvousložkovou a bude záležet na radě města, jakou variantu předložíme k projednání zastupitelům,“ uvedl místostarosta. O konkrétním návrhu ceny ale prozatím hovořit nechtěl. „Je jasné, že cenu vody ovlivňuje řada faktorů. Asi nejzásadnějším je množství odebrané vody. Jasným příkladem může být situace kolem Madety v Prachaticích, která odběratelům cenu vody hodně ovlivní,“ podotkl Pročka. Podobná situace ale ve Volarech není, přestože i zde odběr klesá. Podle Pročky ale dosavadní výsledky nenaznačují, že by odběr klesal zásadním způsobem.


Plánovaný odběr vody byl pro letošní rok odhadován na 147,5 tisíce metrů krychlových. Velmi hrubým výpočtem bez rozlišení velikosti odběrných míst tak vychází průměrná roční spotřeba na jednoho obyvatele zhruba na 38 metrů krychlových za rok. Koresponduje to se stavem, který je například i ve Vimperku, kde zastupitelé nesouhlasili se zavedením dvousložkové ceny vody.