„Radní předložili zastupitelům návrh udržet cenu vodného a stočného na stejné úrovni letošního roku, do ceny ale bude mít dopad ještě daň z přidané hodnoty," upozornila starostka Martina Pospíšilová. V době schvalování výše vodného a stočného sice nebyla výše DPH známa, nicméně je již jasné, že to bude 15 procent.

Za kubík studené vody tedy Volarští obyvatelé zaplatí na vodném 22,7 koruny a na stočném 29,74 korun, tedy 52,44 koruny, bez DPH a 60,30 koruny s daní. Podle starostky neuspěl provozovatel soustavy ČEVAK s návrhem na navýšení. „To jsme hodně diskutovali už v loňském roce, kdy jsme nakonec navýšení schválili zhruba o pět korun s tím, že by to mělo vydržet několik dalších let. Proto jsme letos požádali o novou kalkulaci s tím, že rámcově snižujeme nájemné o sto dvacet tisíc korun. O tuto částku nám ČEVAK zaplatí méně, ale cena vody zůstane pro obyvatele shodná s letošním rokem," upozornila starostka.

Ačkoliv asi lidé budou kvitovat s povděkem, že nebudou za vodu platit víc, realita je přece jen trochu jinde. Podobně jako je tomu u odpadů, ani v případě vody totiž vybraný poplatek od obyvatel nestačí na plnění předepsaného desetiletého plánu obnovy vodohospodářského majetku. „Podle toho by musela být cena vodného a stočného výrazně vyšší, to je pravda. Ale na druhou stranu je třeba říct, že i se sníženým nájemným dokážeme udržet vodohospodářskou soustavu v provozuschopném stavu tak, byť by bylo logicky lepší vkládat do obnovy více peněz," připustil místostarosta Robert Pročka.

Dotování nejrůznějších služeb občanům z městského rozpočtu by ale mohlo mít ještě jeden nepříjemný důsledek, o kterém podle starostky uvažují zákonodárci. „Město je v tuto chvíli velkým sponzorem svých obyvatel, ale jestli stát přistoupí k tomu, co naznačuje, že zkrátí dotace městům podle toho, jak ona dotují své občany, pak se obávám, že si z dotací od státu už příliš nepomůžeme," upozornila starostka.

Současně připustila, že Volary nejsou v tomto ohledu výjimečné a nedokáže si představit, že by města musela naráz zvýšit veškeré poplatky lidem tak, aby poskytované služby byly samofinancovatelné pouze z vybraných poplatků. „Mnohem více lidí, kteří dnes tak tak vyjdou, by se dostalo do sociálně neúnosné situace a řešili by to tak, že by po státu žádali vyšší a další sociální pomoc. Doufám, že si tohle někdo nahoře uvědomuje při podobných úvahách, jak veškerou zodpovědnost přehodit na místní samosprávy," podotkla starostka.