Laureáti dostávají Cenu naděje a porozumění a tentokrát byl místem předání ocenění Radniční sál v Prachaticích.

Za českou stranu byla za rok 2012 oceněna profesorka Vlasta Kroupová z Prachatic. Ta ještě i dnes působí na Zemědělské fakultě v Českých Budějovicích, kde se mimo jiných podílí i na výzkumných úkolech vztahujících se k šetrnému zemědělství v podhorské a horské části Šumavy. Řadu svých aktivit rozvíjela v rámci česko – německo – rakouského spolku Zelené srdce Evropy. S pomocí bavorského spolku KLB organizovala praxe českých studentů v Německu. Vlasta Kroupová zorganizovala pak ještě další desítky projektů významných pro ochranu přírody a přeshraniční vztahy.

„Nevím, zda si ocenění zasloužím, protože pro mojí generaci byla spolupráce s ostatními národy naprosto normální. Co se týče mé činnost v ochraně přírody a jejího poznání, to je především činnost prvního laureáta této ceny Bohuslava Nauše, který tomu věnoval celý život a je jedním z těch pravých Šumaváků," poděkovala skromně za udělení Ceny naděje a porozumění Vlasta Kroupová.