Sociálně terapeutické dílny, které jsou v ambulantní formě a naši klienti se zde učí základní pracovní návyky a dovednosti prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Druhou službou je sociální rehabilitace, která je pobytová a to v týdenní a v celoroční formě. I přesto, že centrum je patnáctileté jeho ředitelka Pavla Čechová Švepešová ho chce dál rozvíjet. „Chceme našim klientům i nadále zpříjemnit pobyt v centru pořádáním a návštěvami kulturních a společenských akcích, výletů a též pokračovat v práci na zvelebení našeho centra,“ řekla.