Bývalá rota v centru obce už pomalu střihá pomyslný metr. O demolici většiny objektů v tomto oploceném, opuštěném a nevyužívaném areálu se diskutuje řadu let. O využití části plochy má možná stejně dlouho zájem obec Kvilda. Jak její vedení, tak vedení Správy parku připouštějí, že místo toho, aby centrum obce bylo chloubou, je spíše pro ostudu.


Současné vedení Správy spolu s ministerstvem životního prostředí našlo prostředky na vyklizení areálu, nepotřebné nemovitosti se zbouraly a zbylá budova se dočkala odpovídajícího využití. Podle ředitele správy Jiřího Mánka by ještě do začátku letní turistické sezony neměla být po starých garážích ani památky. „Už je vysoutěžen dodavatel a demoliční práce včetně vyklizení ploch by měly být hotovy nejpozději do poloviny července," potvrdil ředitel Správy.


Při výběru dodavatele se podařilo i výrazně ušetřit. „Na základě projektové dokumentace a demoličního výměru byly na práce spojené s demolicí alokovány prostředky ve výši neuvěřitelných patnácti milionů korun, a to ještě za minulého vedení Správy. Výsledná suma by měla být zhruba třetinová," uvedl Jiří Mánek s tím, že výslednou cenu mohou ovlivnit náklady na likvidaci případné ekologické zátěže.


Jediné, o čem není ještě definitivně rozhodnuto, je využití jediné budovy, která má být demolice ušetřena. Podle zvažovaného záměru by zde mohl nabídnout návštěvníkům pohled do historie zaniklých obcí v území Národního parku Šumava.