V tuto chvíli je jasné to, že na jedné straně lidé protopili méně a část peněz za teplo se jim vrátí, ale také jednotková cena tepla oproti všem slibům opět vrostla.


Pojďme si shrnout, co její výši podle slov starosty Prachatic Martina Malého zásadním způsobem ovlivnilo jak v kladném, tak především v záporném slova smyslu.


Pro rok 2014 měla platit zálohová cena tepla včetně DPH 739,13 koruny za jeden GJ. Tuto zálohovou cenu stanovila valná hromada tepelného hospodářství od 1. dubna 2013, když rok před tím až do 31. března 2013 platila zálohová cena 784,22 koruny včetně DPH. Za rok 2013 nakonec zaplatili lidé v Prachaticích napojení na CZT za jeden dodaný GJ tepla 766,89 koruny. O navýšení zálohové ceny město ani tepelné hospodářství později nikde neinformovalo, platit tedy měla zálohová cena 739,11 koruny. Nicméně fakturační cena za jeden GJ činí za rok 2014 i s DPH 772,11 koruny.

Na fakturovaných cenách v meziročním srovnání tedy za loňský rok zaplatí odběratelé tepla o 5,22 koruny více. „Neustále se hovoří o jednotkové ceně za gigajoul. Ale nikde už se tolik nemluví o tom, že lidé ušetřili celkový finanční obnos vydaný za teplo jako takové. Jednotková cena za GJ je jedna věc, ale při pohledu na přehled celkových plateb za teplo, téměř všechny domy zaplatily za loňský rok méně v celkovém objemu, než v roce před tím, protože se prostě protopilo méně," říká starosta Martin Malý.


Co zapříčinilo vyšší cenu tepla?


Na rok 2014 byl plánovaný odběr tepla v objemu 105 tisíc GJ. Skutečnost ale činí 94,546 tisíc GJ, a to z velké části v důsledku enormně teplé zimy na začátku i konci loňského roku. Jenomže v loňském roce začal využívat kogenerační jednotku Plavecký bazén, čímž klesla spotřeba tepla z CZT. Podle slov starosty Martina Malého se odpojení bazénu odrazilo v ceně tepla pěti korunami. Dalším negativním faktorem pro cenu tepla v Prachaticích byla intervence České národní banky a devalvace koruny. Ta měla za následek vyšší ceny za plyn. A to i za situace, kdy se Tepelnému hospodářství daří nakupovat plyn za výhodnější a nižší ceny.


Naproti tomu pozitivní dopad do ceny tepla mají mít dvě kogenerační jednotky instalované začátkem loňského roku a spuštěné do provozu zhruba v polovině roku 2014. Po odečtení veškerých nákladů přispěla kogenerace podle údajů prachatické radnice do kladné bilance ceny tepla částkou kolem 5,5 milionu korun. To představuje kolem 60 korun do ceny jednoho GJ. V letošním roce by měly cenu tepla kogenerační jednotky ovlivnit přibližně stejnou měrou. Oproti loňskému roku se dá čekat mírné navýšení příjmů dané tím, že kogenerace budou v provozu výlučně v nejvýhodnějším tarifu. Nicméně suma, o kterou by se díky tomu mohla snížit cena tepla, nebude v řádech milionů. Z částky 5,5 milionu korun by tak mohlo být 5,8 milionu korun.


Co čeká odběratele v Prachaticích v ceně tepla v roce 2015 a jakého vyúčtování se mohou dočkat příští rok?


Zálohová cena za jeden GJ včetně DPH je i pro rok 2015 kalkulována na částku 739,13 koruny. To je ovšem cena, která vychází z podstatně vyššího prodeje tepla. „Je to počítáno na 104 tisíce, ale už dnes víme, že to tak nebude, spíše to bude blíže skutečnosti loňského roku, tedy kolem 95 tisíc GJ," říká starosta Martin Malý.


Shrňme si tedy opět fakta. Výroba tepla poklesla v roce 2014 z plánovaných 105 tisíc na skutečných 94,546 tisíc gigajoulů. Došlo k odpojení plaveckého bazénu, vzrostla cena plynu a ČNB devalvovala kurz koruny. V loňském roce také začalo město zateplovat před koncem roku dvě základní školy Zlatá stezka a Národní. Městská správa domů a bytů instalovala další měřidla na radiátory v městských bytech. Pokud jde o jakýsi výhled toho, co by mohlo ovlivnit negativně výrobu tepla a jeho cenu v letošním roce, pak už nyní je zřejmé, že minimálně první čtvrtletí roku je velmi teplotně podobné loňskému roku. Intervence ČNB neskončí ani letos, navíc se dá očekávat, že podle nedávného vyjádření ČNB ještě přitvrdí a koruna si vůči Euru možná opět pohorší. Dokončeno bude zateplení základních škol, které se už zčásti projevilo v prvním čtvrtletí na spotřebě odebraného tepla. Navíc město plánuje další zateplování, a to první etapu v bývalých kasárnách a menší bytovky, což jsou opět objekty napojené na CZT v dodávce tepla. Kogenerační jednotky, které mají vylepšit cenu tepla, ji o více než zmíněných 60 korun o moc víc také nevylepší. Jediné, co může částečně cenu snížit, je cena plynu, kterou se TH podařilo vyjednat na letošní rok o něco nižší. Nicméně kurz koruny úsporu opět devalvuje. A v neposlední řadě nájemníci v bytech, kde jsou nově nainstalované měřáky, neudělají nic jiného, než že otočí kohouty a budou šetřit.


Podtrženo, sečteno, cena tepla bude na příštím vyúčtování v lepším případě stejná, i když by se o tom dalo dost polemizovat. Z uvedeného plyne, že pokud druhá polovina topného období letošního roku nebude klimaticky výrazně chladnější, objem vyrobeného tepla opět klesne. A logicky musí, jinak by investice města vložené do rozsáhlého zateplení škol byly peníze vyhozené oknem.


Dostat cenu tepla pod sedm set korun se tak zdá jako hodně smělý plán. Není však nereálný. To se kromě starosty Martina Malého domnívá také jednatel městské společnosti Tepelné hospodářství Prachatice Vladislav Zoch. Jak a za jakých podmínek by se toho dalo dosáhnout? Čtěte v úterním tištěném vydání Prachatického deníku.