„Jedná se konkrétně o osadu Včelnou pod Boubínem. Hlavním důvodem je nevyhovující stav čekáren. Zároveň bychom chtěli udělat i bezbariérový přístup a podobně. Celkové náklady odhadujeme na částku sto deset tisíc korun. Vše záleží na tom, jestli získáme dotaci,“ uvedl starosta obce Antonín Mráz.