Za výslednou podobu nového zázemí pro zhruba devět set registrovaných čtenářů, tři knihovnice a více než čtyřicet tisíc svazků si od vedení města vysloužily pochvalu především knihovnice, na nichž spočíval největší díl práce spojené se stěhováním. Poděkováním jim mohla být také velká účast veřejnosti při slavnostním otevření stejně jako kulturní vystoupení žáků Základní školy T.G.M., která se nachází v těsném sousedství knihovny.

Právě strategická poloha je jednoznačným plusem pro novou městskou knihovnu. Ta je nyní prakticky v centru města, blíž to sem budou mít i školáci z druhé základní školy, čtenáři z centra i ze sídliště. Kromě mnohem světlejších prostor se knihovnice dočkaly také nového vybavení pro oddělení pro dospělé a beletrii, kde se nachází také čítárna a dva ze čtyř počítačů pro veřejnost.

Pro některé přítomné mělo slavnostní otevření knihovny hned dvojí význam. Kromě toho, že si budou chodit půjčovat knihy do nového, mohli si i zavzpomínat na dobu, kdy do vrat budovy vstupovali také jako bývalí zaměstnanci lesnické školy. „Tady jsem sedávala," zavzpomínala například starostka Lenory Jaroslava Krnáková a jedna z členek učitelského sboru po vstupu do místnosti s odbavovacím pultem oddělení pro dospělé. „Tady totiž bývala sborovna, vedle měl kancelář ředitel, za ním byl sekretariát a v té místnosti úplně vzadu seděl zástupce ředitele," dodala Jaroslava Krnáková.

I pro Marii Kotlíkovou má nová knihovna různou symboliku. „Do téhle budovy chodila do školy moje maminka. A jako knihovna se mi moc líbí. Chtěla jsem knihovnicím pomoct se stěhováním, ale nakonec jsem marodila, tak jsem jim nepomohla tolik, kolik jsem chtěla," řekla bývalá knihovnice Marie Kotlíková a přiznala, že kdyby nebyla v důchodu, pracovalo by se jí tu určitě moc dobře. Nicméně alespoň jako čtenářka tu bude častou návštěvnicí.

Slovy chvály na současnou městskou knihovnu nešetřila ve středu ani ředitelka Městské knihovny Prachatice Hana Mrázová. A jestli svým kolegyním ve Vimperku jejich novou knihovnu závidí? „V kultuře by se závidět nemělo. Kultura by měla povznášet. Já jim tuhle knihovnu ze srdce přeji," řekla.