Jedná se o část městského opevnění, které se táhne nad řadou domů v Pivovarské ulici. Letos se městu podařilo opravit dalších dvaadvacet metrů hradeb. Podle Jaroslavy Martanové, starostky města, se jednalo konkrétně o odstranění břečťanu z konstrukce zdiva, zejména pak důkladnou likvidaci jeho kořenového systému, odstranění nesoudržného pojiva, doplnění zdiva kamenem a doplnění pojiva mezi kameny. „Nakonec bylo zdivo omítnuto zahozením spár, z kterého vystupují viditelné plochy vyčnívajících či nerovných kamenů,“ doplnila starostka. .

Mimo hradeb ale město opravovalo i další historickou stavbu. Na urnovém háji v kostele sv. Bartoloměje bylo opraveno sanktuárium, tedy kamenný výklenek ve zdi presbytáře.

„Kostel sv. Bartoloměje je nejstarší sakrální stavbou v našem městě, a proto také z tohoto důvodu musela být oprava prováděna odborníkem Janem Koreckým ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,“ upřesnila Jaroslava Martanová. Byly obnoveny kamenné součásti sanktuária a vyrobena replika původní kovové mříže.