Vzhledem k tomu, aby nevznikaly zbytečné prostoje, vyhlásili už v únoru výběrové řízení na dodavatele prací. A protože ten předložil nabídku nižší, než byly předpokládané náklady, dostane se z části i na opravu věže s hodinami.

I když nikdo ze zastupitelů neměl námitku proti tomu, aby si město vzalo zásadní část financí, přesto někteří zastupitelé zaskočeni byli. A to ve chvíli, kdy měli schvalovat čtrnáct různých rozpočtových opatření, přičemž ve dvou případech se

jednalo také o peníze určené na regeneraci. Nejprve totiž zastupitelé odsouhlasili přesuny peněz do jednotlivých kapitol, a pak až přišel na řadu samotný bod, v němž schvalovali, zda vůbec peníze podle předloženého návrhu na střechu půjdou.

„Je zvláštní, že odsouhlasíme nejdříve peníze, a pak až projednáváme bod, který se peněz přímo týká. Nejprve tedy řekneme, že souhlasíme s penězi v rozpočtu spolu s dalšími přesuny, a pak až se vlastně vyjadřujeme k tomu, zda vůbec chceme, aby peníze byly rozděleny tak, jak nám bylo předloženo v návrhu,“ divila se zastupitelka Jitka Maroušková.

Tu také zaskočilo, že město bude z dotace ve výši 715 tisíc korun 71 tisíc korun vracet. „Jedná se o peníze, které nevyčerpáme,“ objasnil starosta. Netolic Vladimír Pešek.

Na opravu střechy radnice půjde šest set padesát tisíc korun z dotace a stejná částka z městské pokladny. Dalších 65 tisíc korun dostane soukromý vlastník Pivovaru na fasádu, město mu ještě ze svého přispěje dle podmínek dotace 6,5 tisíce korun.

„Kolik bylo vlastně v programu žadatelů, kteří měli o dotaci zájem,“ zajímala se dál Jitka Maroušková.

„Celkem bylo čtrnáct žadatelů. Sám za sebe jsem chtěl, aby peníze dostal někdo, kdo z programu regenerace ještě nikdy nečerpal, ale bohužel se ukázalo, že není připravený,“ vysvětlil starosta.

Podle jeho slov je důvod, proč si radnice ukrojí nejvíce peněz, jasný. „V minulosti vždy na opravu městských památek šla menší část peněz, většina byla rozdělena mezi soukromé vlastníky nemovitostí. Střecha radnice je ale v havarijním stavu a je také pravda, že celkově by radnice potřebovala větší zásah,“ doplnil Vladimír Pešek.