A právě proto se od prvního čísla letošního ročníku, který se kryje se školním rokem, jeho vydavatelé pustili hned do několika změn.

„Tou nejvýznamnější je asi změna grafiky a pak také snaha naplnit časopis vlastními texty a ne přejatými z internetu či jiných zdrojů, jak tomu v minulosti často bývalo,“ podotkl k novému číslu, které světlo světa spatřilo v těchto dnech prachatický vikář Josef Sláčik.

Prvním krokem bylo vybudování stabilní a akceschopné redakční rady, která se nad novým ročníkem scházela již od počátku léta a v podstatě časopis znovu postavila.

„Stejně jako v minulém ročníku bude pokračovat seriál o kostelech prachaticka, který je rovněž i mottem titulní stránky. Drtivá většina obsahu má pak nějaký vztah k dění v regionu a to jak k osobám, památkám či dění,“ pokračoval v představení časopisu pater Slačik.

Redakční rada časopisu, který se před několika lety proměnil z čistě farního zpravodaje na médium okresního rozsahu je tvořena jak duchovními, tak laiky různého stáří i profese a pro časopis všichni samozřejmě pracují bez nároku na honorář.

„Je to šílený maratón a jak mile vyjde jedno číslo už je tu hrozivě blízko uzávěrka toho dalšího. Naplnit dvaatřicet stránek zajímavým textem a fotografiemi každý měsíc tak, aby to bylo čtivé a zajímavé a k tomu účelné není zas tak jednoduché,“ posteskl si nad stále více se blížícími se uzávěrkami Josef Sláčik. Navíc vydavatelé zvolili novou tiskárnu a tak bude nějakou dobu trvat, než se podaří sladit jak barvy, tak ostatní prvky dotvářející podobu časopisu.

Jaroslav Pulkrábek