„V tuto chvíli jsou to jediné zasíťované parcely, které město nabízí,“ upřesnil vedoucí odboru hospodářského a bytového Martin Kalous. Zastupitelé v tomto případě odhlasovali, že metr čtvereční si mohou zájemci koupit za devět set korun. Velikost parcel se pak pohybuje od 800 do 1400 metrů čtverečních.
„Je vidět, že lidé mají o výstavbu zájem, chodí se informovat. Čas na podání žádosti mají do 16. dubna,“ připomíná Martin Kalous. Druhá plocha nacházející se nad hlavní silnicí směrem na Zdíkov byla rozdělena na 6 stavebních parcel. „Bohužel zde vyvstal problém s jedním pozemkem, který je v majetku Českého státu a je na něm církevní blokace. Na tomto pozemku by měla do budoucna vzniknout přístupová cesta, která by propojila tyto pozemky se sídlištěm Míru. V současné době však tento „církevní“ pozemek nelze převést na Město Vimperk a tudíž na něm není možno tuto komunikaci umístit. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto prozatím těchto šest stavebních parcel neprodávat a vyčkat do doby, něž město tento pozemek získá,“ dodal Martin Kalous.