Lidé pozorují pohyb na čapích hnízdech. Jisté je, že malí operenci jsou v netolické Václavské ulici, kde je vyfotografoval Ivan Janota. Netolická mláďata se vylíhla mezi prvními na jihu Čech, už 20. dubna. Na vejcích sedí čáp ve Volarech. Poslední záznam v čapí mapě je z pondělí 13. května pár minut před polednem.

O dva dny později pozorovatel Martin Kulhavý zaznamenal dvě čápata v „prachovém šatu“ v komíně kravína ve Strunkovicích nad Blanicí. Na vejcích sedí čápi na komíně pivovaru ve Vlachově Březí nebo na komíně bývalého lihovaru v Dubu u Prachatic. Čápi sedí na vejcích zhruba třicet dní, čápata se tak podle dostupných informací mohla vyklubat během příštích čtrnácti dnů.

Z „Mexika“ do Petrova Dvora

Na nové přírůstky čekají stále v Petrově Dvoře u Netolic. Čapí rodinka se tam uhnízdila na komíně bývalé továrny. „Byl jsem tam fotit tento týden a zatím žádná změna,“ zhodnotil netolický pozorovatel čápů a fotograf Ivan Janota. Čápi se v Petrově Dvoře usídlili v druhé polovině dubna. Podle záznamů z čapí mapy o dva měsíce později než ve Václavské ulici v Netolicích.

Čapí rodinka ve Strunkovicích nad Blanicí.
V Netolicích mají čtyřčata, ve Volarech čápi ještě sedí na vejcích

Eva Babůrková z Petrova Dvora pro Prachatický deník řekla, že jeden z čápů v Petrově Dvoře má na noze kroužek. „Po zvětšení fotografie se nám podařilo vyčíst, že čáp kroužek dostal v roce 2018 ve Strunkovicích nad Blanicí,“ popsala. Opečenec je podle všeho na Prachaticku jako doma.

Rok 2023 byl úspěšný

Loni se podle statistiky Stanislava Chvapila, šéfa skupiny pro výzkum brodivých ptáků v Čechách a na Slovensku Ciconiiformes a dlouholetého člena České společnosti ornitologické a České zoologické společnosti se podařilo odchovat a okroužkovat „paterčata“ v jižních Čechách dokonce na třech místech. Dvě z nich byly na Prachaticku, v Netolicích a Volarech, třetí pak v obci Dobev na Písecku. „Celkem bylo v jižních Čechách okroužkováno na 61 hnízdech 178 čápat,“ vyčíslil Stanislav Chvapil a dodal, že se populace čápa bílého v posledních letech zvyšuje.

Nic zvláštního ale podle ornitologů není ani úmrtí mláďat na hnízdě. Loni zaznamenali úhyn 28 čápat na 16 jihočeských hnízdních lokalitách, například v Soběslavi, Dubném, Malontech či Volyni. Většinou tito brodiví ptáci v útlém věku nezvládnou nepříznivé vlivy počasí, přeháňky, deště a krupobití. Vyšší pravděpodobnost přežití mají čápata od dvou týdnů věku.

Vývoj populace čápů v jižních Čechách v letech 2020 až 2023:

V roce 2020 bylo okroužkováno na 40 hnízdech – 106 mláďat.
V roce 2021 bylo okroužkováno na 45 hnízdech – 134 mláďat.
V roce 2022 bylo okroužkováno na 46 hnízdech – 134 mláďat.
V roce 2023 bylo okroužkováno na 61 hnízdech - 178 mláďat.
Zdroj: Ověřené výsledky monitoringu hnízdění a kroužkování čápů bílých Ciconia 2023, Stanislav Chvapil