Zdíkovská radnice tak chce řešit nevyhovující podmínky pro společenský a spolkový život.

Místo kultury byty

„Současný kinosál s kapacitou dvě stě míst nám neumožňuje jiné využití, než pro filmová představení. Přitom kvůli vysokým nákladům na vytápění je kino přes zimu zavřené a funguje maximálně pro deset promítání v roce,“ řekl na úvod starosta Zdíkova Zdeněk Kantořík. Kinosál přitom neměl zůstat takto osamoceným kulturním stánkem. „Za komunismu se plánovala výstavba kulturního domu v sousedství, který by byl propojen s kinosálem. Nakonec je z něho osmadvacet bytů a možná je dobře, že ke stavbě předimenzovaného kulturního domu nedošlo. Dnes by byly náklady na jeho provoz obrovské,“ odhaduje Kantořík.

To, co mají, nestačí

Současné podmínky chtějí Zdíkovští změnit k lepšímu tím, že v kinosálu nahradí rovná podlaha současné stupňovité sezení kinosálu, čímž vznikne prostor pro pořádání většího množství společenských událostí od schůzí stále se rozšiřujících členských základen místních spolků od hasičů po tělovýchovnou jednotu, až po plesy. „Sice tu zatím využíváme dva prostory v soukromých zařízeních, ale ty mají kapacitu kolem stovky lidí a pro větší počet už jsou podmínky nedůstojné,“ vysvětluje dále starosta Zdíkova. Obec přitom už vložila do projektu přibližně tři sta tisíc korun včetně protihlukové studie, jelikož se objekt nachází uvnitř obytné zástavby.

Zlevní vytápění

Vedle lepších podmínek pro návštěvníky by realizací projektu měla ušetřit radnice i na provozních nákladech. „Kino je napojeno na uhelnou kotelnu. Rekonstrukce počítá s napojením na obecní kotelnu na biomasu a starou bychom využili jako přísálí. Samozřejmě by nás čekala také kompletní výměna elektroinstalace, protože veškeré rozvody jsou v hliníku, což je nepřípustné. Počítá se také s novými protipožárními opatřeními,“ doplnil Kantořík s tím, že z celkových nákladů tvoří deset milionů korun právě úprava vnitřních prostor, napojení na obecní zdroj tepla pak dva miliony korun.

Dluhy nemají

„Spoluúčast obce by naštěstí díky procentuálnímu podílu činila zhruba devět set tisíc korun. Výsledek naší žádosti bychom ale měli znát zhruba v únoru,“ tvrdí starosta s tím, že základní rozpočet Zdíkova činí přibližně 24 miliony korun a obec kromě pětimilionového úvěru není jinak zadlužena, takže by ho tato investice neměla příliš ovlivnit. „Jestli projekt vyjde, zásadně se nám změní kulturní podmínky přímo ve Zdíkově i pro celou spádovou oblast, která čítá více než šestnáct set obyvatel,“ věří starosta.

Deník/Miroslav Fuchs