Zatímco si čtenáři rychle zvykají na nové prostředí přestěhované městské knihovny, vedení města řeší, co s jejím bývalým sídlem.


O to už projevil zájem potenciální kupec. Potvrdila to před časem místostarostka Jaroslava Martanová, a jak se zdá, objekt bude skutečně v brzké době na prodej. Jediné, co v tuto chvíli vyhlášení záměru prodeje částečně brzdí, jsou pozemky v těsném sousedství objektu bývalé městské knihovny. „Musíme vyřešit, zda prodáme objekt se stavební parcelou a částí přilehlého pozemku a následně řešit prodej dalšího pozemku, nebo pozemky nejprve zcelit a nabídnout je spolu s objektem bývalé knihovny. Osobně se kloním spíše k variantě prodat to všechno najednou," uvedla místostarostka Martanová s tím, že taková varianta jí připadá serióznější vůči zájemci o koupi.


Pokud se zastupitelé rozhodnou, že bývalou knihovnu prodají, musí podle Jaroslavy Martanové v záměru jednoznačně zaznít, co chce město v této lokalitě mít a co v ní jednoznačně vymezuje platný územní plán. A to je smíšená zóna bydlení a drobného podnikání.


Vyřešit pozemky ale nebude jedinou starostí města. Kromě toho, že na posledním jednání zastupitelů zazněl návrh na prodej formou veřejné dražby, musí vedení města přemýšlet i nad zachováním přístupové cesty spojující ulici Boubínskou a vyústění do ulice Nádražní v Pražské ulici. Obyvatelé z této části jsou totiž zvyklí využívat spíše dosud trpěný průchod z Boubínské ulice podél dnes již bývalé městské knihovny. A to by nejspíše budoucímu vlastníkovi vadilo. Nehledě na to, že část přístupové cesty vede již dnes přes soukromý pozemek. „Průchod kolem bývalé knihovny je tu ještě z doby, kdy byla v objektu mateřská škola. Existuje ale ještě druhý průchod vzdálený jen několik desítek metrů, který vede kompletně po pozemcích v majetku města a ten bych rozhodně chtěla do budoucna zachovat," tvrdí místostarostka.


Stejný názor má jak starosta Bohumil Petrášek, tak vedoucí odboru bytového a hospodářského Martin Kalous. „Dovedu si představit, že nový vlastník nebude mít radost, že mu budou chodit lidé prakticky podél zdi. Pokud už máme část průchodu zablokovánu, pak si myslím, že by bylo vhodné spolu s objektem bývalé knihovny prodat i odpovídající pozemky a následně jednat o možnostech oddělení zbylého pozemku," uvedl starosta Petrášek.


Podle Martina Kalouse ale do budoucího prodeje bývalé knihovny zasahuje i dořešení vlastnických vztahů k další parcele u sousedního bytového domu. Pozemek je sice stále v majetku města, ale před prodejem knihovny nechce vedoucí odboru řešit oddělení geometrickým plánem, který by stál tisíce korun, následně nemusel novému vlastníkovi vyhovovat a zmařil by se tak prodej a městu by zůstal nevyužitelný dokument. To zastupitele přesvědčilo a rozhodli, že aktuálně odsouhlasili jen možnost nakládat s majetkem a pověřili příslušný odbor vypracováním záměru prodeje a zadáním znaleckého posudku na cenu objektu.